Create Invoice

AGROSLUŽBA, čný podnik v Zohore - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROSLUŽBA, čný podnik v Zohore
Status Destroyed
PIN 35773707
Date create 28 January 1972
Company category Družstvo
Registered seat AGROSLUŽBA, čný podnik v Zohore
Zohor
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35773707
 • Registered seat: AGROSLUŽBA, čný podnik v Zohore, Zohor
 • Date create: 28 January 1972
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.04.1992Zrušené obchodné meno:
   AGROSLUŽBA, spoločný podnik v Zohore
   Zrušené sidlo:
   Zohor
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie špecializovaných služieb v rastlinnej výrobe pre členské organizácie a iné organizácie, prípadne občanov, spočívajúcich najmä v efektívnom vzužívaní hnojív, ich kvalifikovanej aplikácii v súlade s vlastnosťami pôd, skladovaní priemyselných hnojív a dalej vo vykonávaní chemických yásahov v záujme ochrany poľnohospodárskzch kultúr proti burinám, škodcom a chorobám
   nákup, uskladňovanie a predaj priemzselných hnojív, agrochemikáloí a iného tovaru k zabezpečovaniu vykonávaných činností pre členské organizácie, nečlenské organizácie a občanov
   rozvoz a rozmetanie priemyselných a organických hnojív na pozemkoch členských a nečlenských organizácií, ošetrovanie a úprava skládok organických hnojív pre členské organizácie
   vykonávanie prác v obchrane rastlín vlastnými, ako aj prenajatými strojmi
   poskytovanie odborno-poradenskej činnosti /vypracovávanie hnojárskych plánov, prognózy výskytu škodlivých činiteľov, rozbory a pod./
   organizovanie a zabezpečovanie letelckej poľnohospodárskej činnosti
   údržba a oprava mechanizačných prostriedkov vlastných, pre členské organizácie a iné organizácie a občanov v potrebnom rozsahu
   vykonávanie dopravy pre členské organizácie a v dobe nevyužitej kapacity dopravných prostriedkov aj pre iné organzácie a občanov
   aplikovanie poznatkov vedy a výskumu v oblasti biotechnológií vo výrobnom procese
   vykonávanie rozborov krmív, pôd, rastlín, organických honjív, zelenín, vôd a mlieka pre členské organizácie, iné organizácie a občanov
   využívanie pracovných síl v kovovýrobe, drevovýrobe, stavebníctve vrátane izolačných a náterových prác
   na výkon uvedených činností uzatvára spoločný podnik s organizáciami a občanmi dvojstranné hospodárske zmluvy na poskytovanie služieb
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom tvoriacim predmet činnosti uvedený v bode 2/ okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie FMZO
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Vladimír Bečár - riaditeľ 821 Lozorno
   Ing. Milan Hofierkal , CSc. - zástupca riaditeľa Kudlákova 3 Bratislava
   01.10.1991Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom tvoriacim predmet činnosti uvedený v bode 2/ okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie FMZO
   14.01.1991Nové obchodné meno:
   AGROSLUŽBA, spoločný podnik v Zohore
   Nové sidlo:
   Zohor
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie špecializovaných služieb v rastlinnej výrobe pre členské organizácie a iné organizácie, prípadne občanov, spočívajúcich najmä v efektívnom vzužívaní hnojív, ich kvalifikovanej aplikácii v súlade s vlastnosťami pôd, skladovaní priemyselných hnojív a dalej vo vykonávaní chemických yásahov v záujme ochrany poľnohospodárskzch kultúr proti burinám, škodcom a chorobám
   nákup, uskladňovanie a predaj priemzselných hnojív, agrochemikáloí a iného tovaru k zabezpečovaniu vykonávaných činností pre členské organizácie, nečlenské organizácie a občanov
   rozvoz a rozmetanie priemyselných a organických hnojív na pozemkoch členských a nečlenských organizácií, ošetrovanie a úprava skládok organických hnojív pre členské organizácie
   vykonávanie prác v obchrane rastlín vlastnými, ako aj prenajatými strojmi
   poskytovanie odborno-poradenskej činnosti /vypracovávanie hnojárskych plánov, prognózy výskytu škodlivých činiteľov, rozbory a pod./
   organizovanie a zabezpečovanie letelckej poľnohospodárskej činnosti
   údržba a oprava mechanizačných prostriedkov vlastných, pre členské organizácie a iné organizácie a občanov v potrebnom rozsahu
   vykonávanie dopravy pre členské organizácie a v dobe nevyužitej kapacity dopravných prostriedkov aj pre iné organzácie a občanov
   aplikovanie poznatkov vedy a výskumu v oblasti biotechnológií vo výrobnom procese
   vykonávanie rozborov krmív, pôd, rastlín, organických honjív, zelenín, vôd a mlieka pre členské organizácie, iné organizácie a občanov
   využívanie pracovných síl v kovovýrobe, drevovýrobe, stavebníctve vrátane izolačných a náterových prác
   na výkon uvedených činností uzatvára spoločný podnik s organizáciami a občanmi dvojstranné hospodárske zmluvy na poskytovanie služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Vladimír Bečár - riaditeľ 821 Lozorno
   Ing. Milan Hofierkal , CSc. - zástupca riaditeľa Kudlákova 3 Bratislava