Create Invoice

Pelican - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pelican
PIN 35773979
TIN 2021505409
VAT number SK2021505409
Date create 07 September 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Pelican
Zámocká 22
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 213 040 €
Profit -506 €
Capital 226 041 €
Own capital 79 629 €
Contact Information
Email pelican@pelicanporadi.sk
Website http://www.pelicanporadi.sk
Phone(s) +421254414444
Mobile phone(s) +421905694597
Fax(es) 0254414444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 359,349
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 330,438
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 298,465
A.II.1. Land (031) - /092A/ 28,864
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 247,921
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 21,680
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 31,973
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 31,973
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,001
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 175
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 66
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 18,597
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 17,549
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,549
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,048
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,229
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,002
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,227
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,910
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,910
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 359,349
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,124
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,700
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,700
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 26,971
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 26,971
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 45,289
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 45,289
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -506
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,979
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 84,064
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 76,074
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 76,074
3. Other liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 7,835
9. Liabilities from social fund (472) 155
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 153,695
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 36,214
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 12,725
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,725
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,428
7. Liabilities from social insurance (336) 3,131
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,442
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,488
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,006
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,006
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 3,246
4. Deferred income short-term (384A) 3,246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 223,210
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 213,040
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,087
III. Revenues from sale of services (602, 606) 209,153
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,800
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 216,185
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 742
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 19,238
D. Services (účtová group of 51) 83,452
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 91,465
E.1. Wages and salaries (521, 522) 64,244
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 23,483
4. Social expenses (527, 528) 3,738
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 592
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,034
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,034
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 301
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,361
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,145
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,808
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,170
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 1,000
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 9,170
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 9,170
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,571
K. Sold securities and shares (561) 500
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,031
2. Other expense (562A) 3,031
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,040
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,599
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 454
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -506
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35773979 TIN: 2021505409 VAT number: SK2021505409
 • Registered seat: Pelican, Zámocká 22, 81101, Bratislava
 • Date create: 07 September 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 20.03.2000
  Ing. David Dvořák Mamateyova 6/1587 Bratislava 851 04 29.07.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Katarína Dvořáková 3 350 € (50%) Mamateyova 6 Bratislava 851 04
  Ing. David Dvořák 3 350 € (50%) Mamateyova 6/1587 Bratislava 851 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.07.2011Nové obchodné meno:
   Pelican s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. David Dvořák Mamateyova 6/1587 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 29.07.2005
   28.07.2011Zrušené obchodné meno:
   Pelican, s. r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   David Dvořák Mamateyova 6/1587 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 29.07.2005
   31.08.2005Nové obchodné meno:
   Pelican, s. r.o.
   Nové sidlo:
   Zámocká 22 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.03.2000
   David Dvořák Mamateyova 6/1587 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 29.07.2005
   30.08.2005Zrušené obchodné meno:
   Pelican production spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.03.2000
   22.07.2004Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   21.07.2004Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   29.11.2002Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.03.2000
   28.11.2002Zrušené sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   21.08.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
   administratívne práce
   17.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   16.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   25.02.2000Noví spoločníci:
   David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   24.02.2000Zrušeny spoločníci:
   David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   07.09.1999Nové obchodné meno:
   Pelican production spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba audiovizuálnych a filmových programov s výnimkou vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§2 odst. 1, § 3 odst. 1 a 2 autorského zákona/
   vydávanie a požičiavanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu
   organizovanie spoločenských podujatí a vzdelávacích kurzov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   David Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04