Create Invoice

REFIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name REFIN
PIN 35774134
TIN 2020276005
VAT number SK2020276005
Date create 12 October 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat REFIN
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 383 426 €
Profit 4 112 €
Capital 2 605 171 €
Own capital 340 241 €
Contact Information
Phone(s) +421243331020, +421243332250, +421243333356, +421243333633, +421243334040, +421243335365, +421243335366, +421243336060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,397,614
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,443,040
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 916
2. Software (013) - /073, 091A/ 916
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,360,905
A.II.1. Land (031) - /092A/ 193,466
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 868,539
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 117,357
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 15,370
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 166,173
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 81,219
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22,808
4. Loans to affiliated entities (066A) - /096A/ 25,054
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 2,773
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 30,584
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 952,120
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 797,431
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 703,551
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 703,551
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 78,669
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,211
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 154,689
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,773
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 148,916
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,454
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 6
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,587
4. Accrued income short-term (385A) 861
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,397,614
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,432
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -5,479
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -5,479
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 337,496
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 337,496
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,112
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,053,148
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 368,908
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 38,493
6. Long-term advance payments received (475A) 169,049
9. Liabilities from social fund (472) 460
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 146,486
12. Deferred tax liability (481A) 14,420
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,579,932
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 653,348
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653,348
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 760,826
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,800
7. Liabilities from social insurance (336) 1,695
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,789
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 151,474
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,308
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,308
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,034
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,034
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,362,970
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,383,426
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 284
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,362,687
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 15,447
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,008
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,365,220
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 284
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 26,643
D. Services (účtová group of 51) 978,417
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 58,504
E.1. Wages and salaries (521, 522) 42,362
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 14,421
4. Social expenses (527, 528) 1,721
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,019
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 214,076
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 214,076
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 16,456
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,821
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,206
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 357,627
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,478
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 1,455
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 1,155
3. Other income from securities and shares (665A) 300
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 23
2. Other interest income (662A) 23
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,235
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 104
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 12,604
2. Other expense (562A) 12,604
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,527
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,757
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,449
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,337
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,744
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -8,407
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35774134 TIN: 2020276005 VAT number: SK2020276005
 • Registered seat: REFIN, Drieňová 24, 82103, Bratislava
 • Date create: 12 October 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing.arch. Janka Procházková Palisády 55 Bratislava 811 06 15.02.2001
  Ing. arch. Jaroslav Procházka Palisády 55 Bratislava 25.06.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing.arch. Jaroslav Procházka 6 639 € (100%) Bratislava 811 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.02.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   prenájom hnuteľných vecí
   19.07.2005Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 821 03
   18.07.2005Zrušené sidlo:
   Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   08.06.2004Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Procházka Palisády 55 Bratislava 811 06
   07.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Procházka Palisády 55 Bratislava 811 06
   Ing. Barbora Kamišová Vinohradská 2190/170 Praha 130 00 Česká republika
   02.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jaroslav Procházka Palisády 55 Bratislava Vznik funkcie: 25.06.2002
   01.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Glezgo Malohontská 18/26/1075 Rimavská Sobota Skončenie funkcie: 25.06.2002
   15.02.2001Nové sidlo:
   Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Jaroslav Procházka Palisády 55 Bratislava 811 06
   Ing. Barbora Kamišová Vinohradská 2190/170 Praha 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Janka Procházková Palisády 55 Bratislava 811 06
   14.02.2001Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Barbora Kamišová Vinohradská 2190/170 Praha 130 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Barbora Kamišová Vinohradská 2190/170 Praha 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Glezgo Malohontská 18/26/1075 Rimavská Sobota Skončenie funkcie: 25.06.2002
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   PBI AS s.r.o. IČO: 31 407 501 Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Horváth Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   12.10.1999Nové obchodné meno:
   REFIN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   fotografické služby
   upratovacie práce
   prenájom spotrebných strojov, prístrojov a spotrebičov pre domácnosť
   prenájom kancelárskych strojov a elektronických zariadení
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   PBI AS s.r.o. IČO: 31 407 501 Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Horváth Krásnohorská 5 Bratislava 851 07