Create Invoice

WEON group - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WEON group
PIN 35774291
TIN 2020275928
VAT number SK2020275928
Date create 13 October 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat WEON group
Mraziarenská 6
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 290 999 €
Profit 558 574 €
Capital 18 657 537 €
Own capital -2 198 344 €
Contact Information
Phone(s) 0253411680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 15,159,836
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,749,385
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 548,659
A.II.1. Land (031) - /092A/ 541,506
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,153
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 3,200,726
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 41,473
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 29,253
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 3,130,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,409,229
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 11,359,372
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,359,372
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 49,080
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 48,307
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,307
6. Social security (336) - /391A/ 51
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 722
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 772
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 407
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 365
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,222
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 7
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,215
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 15,159,836
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,164
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,423,162
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,423,162
A.III. Other capital funds (413) 1,693,868
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 242,316
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 242,316
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,863,756
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 22,493
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,886,249
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 558,574
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,104,418
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 14,115,736
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 2,148,734
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 2,148,734
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 11,966,325
9. Liabilities from social fund (472) 677
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 988,682
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 985,379
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 985,379
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,303
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,254
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,000,015
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,290,999
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,000,016
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,108,444
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,539
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,601,876
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 10,682
D. Services (účtová group of 51) 727,733
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 12,920
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,202
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,178
4. Social expenses (527, 528) 540
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,523
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 71,324
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 71,324
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,006,844
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 14,017
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 754,833
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 689,123
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,261,601
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,220
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 56,220
2. Other interest income (662A) 56,220
XIV. Other income from financial activities (668) 5,000
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188,888
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 173,837
2. Other expense (562A) 173,837
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 15,051
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -127,668
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 561,455
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 558,574
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35774291 TIN: 2020275928 VAT number: SK2020275928
 • Registered seat: WEON group, Mraziarenská 6, 82108, Bratislava
 • Date create: 13 October 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Welter člen Royova 6 Bratislava 831 03 13.10.1999
  Ing. Juraj Ondrášik predseda Sartorisova 16 Bratislava 821 08 13.10.1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom osobných motorových vozidiel
   17.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Schmidt - člen Pražská 13 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.10.2002
   08.10.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   14.08.2007Nové obchodné meno:
   WEON group, a.s.
   13.08.2007Zrušené obchodné meno:
   WEON, a.s.
   03.08.2007Nové obchodné meno:
   WEON, a.s.
   Nové sidlo:
   Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   02.08.2007Zrušené obchodné meno:
   SANDAL, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Prešernova 4 Bratislava 811 02
   04.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik - predseda Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.10.1999
   03.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik - predseda Rezedová 14 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.10.1999
   26.09.2003Nové sidlo:
   Prešernova 4 Bratislava 811 02
   25.09.2003Zrušené sidlo:
   Šancova 4 Bratislava 811 04
   25.03.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Welter - člen Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 13.10.1999
   Ing. Juraj Ondrášik - predseda Rezedová 14 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.10.1999
   Ing. Július Schmidt - člen Pražská 13 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.10.2002
   24.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ondrášik - predseda Rezedová 14 Bratislava 821 08
   Ing. Július Schmidt - člen Pražská 13 Bratislava 811 04
   Ing. Miroslav Welter - člen Royova 6 Bratislava 831 03
   20.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik - predseda Rezedová 14 Bratislava 821 08
   Ing. Július Schmidt - člen Pražská 13 Bratislava 811 04
   19.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič - predseda Tekovská 15 Bratislava 821 09
   Ing. Juraj Ondrášik - člen Rezedová 14 Bratislava 821 08
   13.10.1999Nové obchodné meno:
   SANDAL, a.s.
   Nové sidlo:
   Šancova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing priemyselného, spotrebného tovaru, strojov a prístrojov
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   factoring a forfaiting
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   reklamná činnosť
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Jakubovič - predseda Tekovská 15 Bratislava 821 09
   Ing. Juraj Ondrášik - člen Rezedová 14 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Welter - člen Royova 6 Bratislava 831 03