Create Invoice

OMNIA, podnik zahraničného obchodu - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OMNIA, podnik zahraničného obchodu
Status Destroyed
PIN 35774401
Date create 01 September 1971
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat OMNIA, podnik zahraničného obchodu
Dunajská 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35774401
 • Registered seat: OMNIA, podnik zahraničného obchodu, Dunajská 4, Bratislava
 • Date create: 01 September 1971
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.11.1990Zrušené obchodné meno:
   OMNIA, podnik zahraničného obchodu
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničný obchod s výrobkami všeobecného a presného strojárstva a to vývoz a dovoz tohto tzovaru: - zariadenie domácnosti: chladničky, práčky, umývačky, televízne a rozhlasové prijímače, magnetogóny, diktafóny, šijacie a pletacie stroje pre domácnosť, ručné elektrické svietidlá, bytové drobné inštalačné materiály, - valivé a klzavé ložiská, - zariadenie na manipuláciu s materiálom
   iné druhy výrobkov všeobecného a presného strojárstva, vývoz a dovoz ktorých bude podniku vyhradený, ako aj upresnenie druhov výrobkov, uvedených v odseku 1 ustanovení podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu bezprostredne s predm,etom jeho činnosti podľa odsekov 1 a 2
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Viliam Krajčovič - zástupca generálneho riaditeľa kpt.Nálepku 5 Trnava
   07.11.1990Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Viliam Krajčovič - zástupca generálneho riaditeľa kpt.Nálepku 5 Trnava
   06.11.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Július Heriban - generálny riaditeľ Jakubovského 19 Bratislava
   Ing Viliam Krajčovič - ekonomisňcký námestník generálneho riaditeľa kpt.Nálepku 5 Trnava
   22.08.1989Nový štatutárny orgán:
   Ing Július Heriban - generálny riaditeľ Jakubovského 19 Bratislava
   Ing Viliam Krajčovič - ekonomisňcký námestník generálneho riaditeľa kpt.Nálepku 5 Trnava
   21.08.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Július Heriban - ekonomický námestník generálneho riaditeľa Jakubovského 19 Bratislava
   Ing Norbert Zimmer - generálny riaditeľ Hanzlíčkova 9 Bratislava
   20.09.1984Nový štatutárny orgán:
   Ing Július Heriban - ekonomický námestník generálneho riaditeľa Jakubovského 19 Bratislava
   30.05.1984Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Norbert Zimmer - generálny riaditeľ Hanzlíčkova 9 Bratislava
   29.05.1984Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Norbert Zimmer Hanzlíčkova 9 Bratislava
   06.06.1983Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Norbert Zimmer Hanzlíčkova 9 Bratislava
   05.06.1983Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Jaroslav Zelko Havlíčkova 44 Bratislava
   05.02.1979Nový štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Zelko Havlíčkova 44 Bratislava
   04.02.1979Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Miroslav Ukropec - generálny riaditeľ Drevená 8 Bratislava
   11.04.1974Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava
   10.04.1974Zrušené sidlo:
   Bratislava
   18.10.1971Nové obchodné meno:
   OMNIA, podnik zahraničného obchodu
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zahraničný obchod s výrobkami všeobecného a presného strojárstva a to vývoz a dovoz tohto tzovaru: - zariadenie domácnosti: chladničky, práčky, umývačky, televízne a rozhlasové prijímače, magnetogóny, diktafóny, šijacie a pletacie stroje pre domácnosť, ručné elektrické svietidlá, bytové drobné inštalačné materiály, - valivé a klzavé ložiská, - zariadenie na manipuláciu s materiálom
   iné druhy výrobkov všeobecného a presného strojárstva, vývoz a dovoz ktorých bude podniku vyhradený, ako aj upresnenie druhov výrobkov, uvedených v odseku 1 ustanovení podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu bezprostredne s predm,etom jeho činnosti podľa odsekov 1 a 2
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Miroslav Ukropec - generálny riaditeľ Drevená 8 Bratislava