Create Invoice

AGROCONS IPOS, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROCONS IPOS, š.p.
Status Destroyed
PIN 35775017
Date create 05 April 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat AGROCONS IPOS, š.p.
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421243635985, +421243635984
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35775017
 • Registered seat: AGROCONS IPOS, š.p., Bratislava
 • Date create: 05 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.07.1992Zrušené obchodné meno:
   AGROCONS IPOS, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony pedologické a geologické, zakladanie stavieb a laboratórne rozbory
   2. investičné , zastavovacie štúdie a prípravná dokumentácia účelových a melioračných stavieb, stavieb ekologických, vodných nádrží a úpravy kovov
   3. projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií, vodovodov a vodných elektrární
   4. projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
   5. projekty líniových stavieb a inžinierskych sietí
   6. projekty ekologických stavieb, najmä kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
   7. projekty pre zúrodňovanie a organizáciu pôdneho fondu, rekultivácii a výsadby špeciálnych kultúr, poľných ciest
   8. pozemkové úpravy usporiadanie vlastníckych a užívateľských opatrení a stavieb
   9. projekty protierozívnych oparení a stavieb
   10. riešenie využitia netradičných zdrojov energií
   11. geodetické práce všetkého druhu
   12. vykonávanie inžinierskej činnosti všetkého druhu pre domácich a zahraničných odberateľov
   13. obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí vrátane prieskumných a projektových prác
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   05.04.1991Nové obchodné meno:
   AGROCONS IPOS, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony pedologické a geologické, zakladanie stavieb a laboratórne rozbory
   2. investičné , zastavovacie štúdie a prípravná dokumentácia účelových a melioračných stavieb, stavieb ekologických, vodných nádrží a úpravy kovov
   3. projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií, vodovodov a vodných elektrární
   4. projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
   5. projekty líniových stavieb a inžinierskych sietí
   6. projekty ekologických stavieb, najmä kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
   7. projekty pre zúrodňovanie a organizáciu pôdneho fondu, rekultivácii a výsadby špeciálnych kultúr, poľných ciest
   8. pozemkové úpravy usporiadanie vlastníckych a užívateľských opatrení a stavieb
   9. projekty protierozívnych oparení a stavieb
   10. riešenie využitia netradičných zdrojov energií
   11. geodetické práce všetkého druhu
   12. vykonávanie inžinierskej činnosti všetkého druhu pre domácich a zahraničných odberateľov
   13. obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí vrátane prieskumných a projektových prác
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava