Create Invoice

SLK Shipyard, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLK Shipyard, akciová
Status Destroyed
PIN 35775572
Date create 02 November 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLK Shipyard, akciová
nám. SNP 13
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35775572
 • Registered seat: SLK Shipyard, akciová, nám. SNP 13, 81106, Bratislava
 • Date create: 02 November 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.02.2005Zrušené obchodné meno:
   SLK Shipyard, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom strojov, prístrojov zariadení a technologických celkov
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a aranžérska činnosť
   výskum a vývoj v oblasti konštrukcie lodí a plávajúcich zariadení
   výroba a konštrukcia lodí a plávajúcich zariadení
   výskum, vývoj a konštrukcia kovových konštrukcií a ich častí
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   veľkoobchod s loďmi a plávajúcimi zariadeniami
   faktoring a forfaiting
   prenájom lodí a lodných zariadení
   reprografické a planografické služby
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavby lodí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Juhász - predseda Gen. Klapku 60/25 Komárno
   Ing. Ladislav Domonkos - podpredseda Rákocziho 238/28 Komárno
   Ing. Roman Skala - člen Eötvösa 42/15 Komárno
   13.03.2000Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti konštrukcie lodí a plávajúcich zariadení
   výroba a konštrukcia lodí a plávajúcich zariadení
   výskum, vývoj a konštrukcia kovových konštrukcií a ich častí
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   veľkoobchod s loďmi a plávajúcimi zariadeniami
   faktoring a forfaiting
   prenájom lodí a lodných zariadení
   reprografické a planografické služby
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavby lodí
   02.11.1999Nové obchodné meno:
   SLK Shipyard, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom strojov, prístrojov zariadení a technologických celkov
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a aranžérska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Juhász - predseda Gen. Klapku 60/25 Komárno
   Ing. Ladislav Domonkos - podpredseda Rákocziho 238/28 Komárno
   Ing. Roman Skala - člen Eötvösa 42/15 Komárno