Create Invoice

Slovenská konsolidačná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská konsolidačná
PIN 35776005
TIN 2021483585
VAT number SK2021483585
Date create 10 November 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovenská konsolidačná
Cintorínska 21
81499
Bratislava
Financial information
Sales and income 14 023 159 €
Profit 2 859 948 €
Capital 55 587 114 €
Own capital 20 756 002 €
Contact Information
Phone(s) 0257289100, 0257289109, 0257289400, 0257289444
Fax(es) 0257289400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 55,597,476
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 967,960
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 54,135
2. Software (013) - /073, 091A/ 54,135
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 913,825
A.II.1. Land (031) - /092A/ 87,968
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 668,050
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 146,130
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,792
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 4,685
9. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097) +/- 098 200
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,612,461
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 7,169,946
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 7,029,941
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,029,941
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 739
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 139,266
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 47,442,515
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 16,921
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 47,425,594
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,055
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,021
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,257
4. Accrued income short-term (385A) 8,777
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 55,597,476
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,962,198
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,660,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,660,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 18,210,280
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 18,210,280
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -1,062,205
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -1,062,205
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 294,175
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 294,175
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,859,948
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,634,887
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 316,278
9. Liabilities from social fund (472) 316,278
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 31,435,261
2. Other provisions (459A, 45X) 31,435,261
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 996,374
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 81,822
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,822
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 289,035
7. Liabilities from social insurance (336) 206,969
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,258
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 337,290
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 886,974
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 166,255
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 720,719
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 391
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 14,181,231
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 14,023,159
III. Revenues from sale of services (602, 606) 38,112
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,277
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,981,770
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,305,739
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 225,667
D. Services (účtová group of 51) 305,276
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 5,870,909
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,941,277
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 277,445
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,472,206
4. Social expenses (527, 528) 179,981
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 37,985
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 220,945
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 220,945
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,388,540
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -743,583
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,717,420
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -492,831
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 158,072
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 158,037
2. Other interest income (662A) 158,037
XII. Foreign exchange gains (663) 35
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,023
O. Exchange rate losses (563) 232
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,791
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 153,049
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,870,469
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 10,521
R.1. Income tax expense current (591, 595) 10,521
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,859,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35776005 TIN: 2021483585 VAT number: SK2021483585
 • Registered seat: Slovenská konsolidačná, Cintorínska 21, 81499, Bratislava
 • Date create: 10 November 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Michal Pôbiš, MBA predseda Trenčianska 56/B Bratislava 821 09 03.09.2012
  Ing. Roman Balko podpredseda Belohrad 339/14 Podbrezová-Lopej 976 98 03.09.2012
  JUDr. Martin Lipovský člen Kulíškova 1001/29 Bratislava 821 08 03.09.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2015Nové predmety činnosti:
   konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu
   13.02.2015Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   leasing hnuteľných vecí
   poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   08.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Pôbiš , MBA - predseda predstavenstva Trenčianska 56/B Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.09.2012
   Ing. Roman Balko - podpredseda predstavenstva Belohrad 339/14 Podbrezová-Lopej 976 98 Vznik funkcie: 03.09.2012
   JUDr. Martin Lipovský - člen predstavenstva Kulíškova 1001/29 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 03.09.2012
   07.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Miššík - podpredseda predstavenstva Pod Katrušou 23 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 13.09.2010
   JUDr. Tomáš Vranovič - člen predstavenstva Cukrovarská 758/4 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 13.09.2010
   30.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Sabol - predseda predstavenstva Nezábudková 10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 13.09.2010
   24.09.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Miššík - podpredseda predstavenstva Pod Katrušou 23 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 13.09.2010
   JUDr. Pavol Sabol - predseda predstavenstva Nezábudková 10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 13.09.2010
   JUDr. Tomáš Vranovič - člen predstavenstva Cukrovarská 758/4 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 13.09.2010
   23.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Günther Furin - člen predstavenstva Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 19.07.2010
   Mgr. Alexander Sako - predseda predstavenstva Hanulova 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.07.2006
   27.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Günther Furin - člen predstavenstva Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 19.07.2010
   26.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Maroš Karšňák - člen predstavenstva Generála Petrova 34 Michalovce 071 01 Vznik funkcie: 25.07.2006
   JUDr. Roman Ožvold - podpredseda predstavenstva Pod Válkom 17 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.07.2006
   31.12.2009Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   16.12.2006Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   15.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting - kúpa a predaj pohľadávok
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   09.08.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Maroš Karšňák - člen predstavenstva Generála Petrova 34 Michalovce 071 01 Vznik funkcie: 25.07.2006
   08.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Maroš Kršňák - člen predstavenstva Generála Petrova 34 Michalovce 071 01 Vznik funkcie: 25.07.2006
   28.07.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Maroš Kršňák - člen predstavenstva Generála Petrova 34 Michalovce 071 01 Vznik funkcie: 25.07.2006
   JUDr. Roman Ožvold - podpredseda predstavenstva Pod Válkom 17 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.07.2006
   Mgr. Alexander Sako - predseda predstavenstva Hanulova 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.07.2006
   27.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Gyurász - podpredseda Jazerná 4/4 Komárno Vznik funkcie: 31.01.2003
   Ing. Juraj Minarovjech - člen Jesenského 12 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.2003
   Ing. Viliam Vaškovič, , CSc. - predseda Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.2003
   30.03.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Gyurász - podpredseda Jazerná 4/4 Komárno Vznik funkcie: 31.01.2003
   07.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Gyurász - člen Jazerná 4/4 Komárno Vznik funkcie: 31.01.2003
   21.07.2003Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 814 99
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting - kúpa a predaj pohľadávok
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   leasing hnuteľných vecí
   poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zoltán Gyurász - člen Jazerná 4/4 Komárno Vznik funkcie: 31.01.2003
   Ing. Juraj Minarovjech - člen Jesenského 12 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.2003
   Ing. Viliam Vaškovič, , CSc. - predseda Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.2003
   20.07.2003Zrušené sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   leasing hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc Ing. Ivan Jakúbek , PhD. - člen Červeňákova 9 Bratislava - Dúbravka Skončenie funkcie: 31.01.2003
   JUDr. Mária Papcunová - podpredsedníčka Toryská 38 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 31.01.2003
   Ing. Ján Tencer - člen Lachova 27 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.05.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2003
   27.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tencer - člen Lachova 27 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.05.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2003
   26.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Renčko - člen Nejedlého 23 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Šikula , DrSc. - predseda Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08
   05.02.2002Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Papcunová - podpredsedníčka Toryská 38 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 31.01.2003
   Ing. Juraj Renčko - člen Nejedlého 23 Bratislava
   04.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Papcunová - členka Toryská 38 Bratislava 821 07
   12.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Doc Ing. Ivan Jakúbek , PhD. - člen Červeňákova 9 Bratislava - Dúbravka Skončenie funkcie: 31.01.2003
   JUDr. Mária Papcunová - členka Toryská 38 Bratislava 821 07
   11.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting-kúpa a predaj pohľadávok
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou technológií
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Galajda Cabanova 34 Bratislava
   Ing. Pavel Szemzö - člen Vajnorská 43 Bratislava 831 03
   08.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   leasing hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Szemzö - člen Vajnorská 43 Bratislava 831 03
   07.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Szemzö - člen Vajnorská 43 Bratislava 831 03
   31.07.2000Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Szemzö - člen Vajnorská 43 Bratislava 831 03
   Doc. Ing. Milan Šikula , DrSc. - predseda Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kijovský Lotyšská 20 Bratislava
   Ing. Soňa Zaujecová Bajzova 15 Bratislava
   03.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kijovský Lotyšská 20 Bratislava
   Ing. Soňa Zaujecová Bajzova 15 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Maťašek F. Kráľa 1505/b Čadca
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava
   10.11.1999Nové obchodné meno:
   Slovenská konsolidačná, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting-kúpa a predaj pohľadávok
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou technológií
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Galajda Cabanova 34 Bratislava
   Ing. Anton Maťašek F. Kráľa 1505/b Čadca
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava