Create Invoice

TRETIA VSC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name TRETIA VSC
PIN 35776102
TIN 2020276390
VAT number SK2020276390
Date create 11 November 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TRETIA VSC
Pod Bôrikom 8
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 96 860 €
Profit 22 948 €
Capital 1 519 883 €
Own capital 155 265 €
Contact Information
Phone(s) 0268294444
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,473,303
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,397,194
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,324,324
A.II.1. Land (031) - /092A/ 643,619
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 403,275
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 277,430
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 72,870
6. Other loans (067A) - /096A/ 72,870
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,599
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 34,116
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,329
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,329
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,285
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,502
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 26,483
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,396
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 24,087
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,510
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 14,939
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 571
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,473,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,213
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,196
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,196
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 115,430
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 120,399
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,969
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,948
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 590,507
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 224,176
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 55,703
7. Long-term bills of exchange payable (478A) 168,473
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 348,503
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 112,347
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,347
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,000
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,409
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,747
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 17,828
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 704,583
3. Deferred revenue long-term (384A) 647,304
4. Deferred income short-term (384A) 57,279
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 96,860
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 96,860
III. Revenues from sale of services (602, 606) 82,978
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,882
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,916
D. Services (účtová group of 51) 31,918
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 946
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 34,988
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 34,988
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,944
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,060
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,719
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3,719
2. Other interest income (662A) 3,719
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,786
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,602
2. Other expense (562A) 1,602
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 184
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,933
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,877
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,929
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,929
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,948
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35776102 TIN: 2020276390 VAT number: SK2020276390
 • Registered seat: TRETIA VSC, Pod Bôrikom 8, 81102, Bratislava
 • Date create: 11 November 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Ing. Miloslav Durec predseda Pod Bôrikom 8 Bratislava 811 02 10.06.2015
  Mgr. Marek Chlpáň podpredseda Budatínska 20 Bratislava 851 06 10.06.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.11.2012Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Regenda - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 15.10.2012
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Pod Bôrikom 8 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.10.2012
   02.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Regenda - predseda predsravenstva Tomanova 51 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Pod Bôrikom 8 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.06.2006
   12.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Volný - podpredseda predstavenstva Čsl. parašutistov 31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.06.2006
   21.07.2006Nové sidlo:
   Pod Bôrikom 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Volný - podpredseda predstavenstva Čsl. parašutistov 31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.06.2006
   RNDr. Ján Regenda - predseda predsravenstva Tomanova 51 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Pod Bôrikom 8 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.06.2006
   20.07.2006Zrušené sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Gorkého 15 Bratislava Vznik funkcie: 25.07.2001
   Dr. Ján Regenda - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.2000
   Ing. Zděnek Volný - podpredseda predstavenstva Čsl. parašutistov 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.07.2001
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Gorkého 15 Bratislava Vznik funkcie: 25.07.2001
   Dr. Ján Regenda - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.2000
   Ing. Zděnek Volný - podpredseda predstavenstva Čsl. parašutistov 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.07.2001
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Gorkého 15 Bratislava
   Dr. Ján Regenda - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava
   Ing. Zděnek Volný - podpredseda predstavenstva Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   30.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Gorkého 15 Bratislava
   Ing. Zděnek Volný - podpredseda predstavenstva Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   29.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zuzana Venetianerová - podpredseda predstavenstva Piešťanská 2 Žilina
   Ing. Martin Vician - podpredseda predstavenstva Rubinsteinova 10 Bratislava
   08.03.2000Nové sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ján Regenda - predseda predstavenstva Tomanova 51 Bratislava
   Ing. Martin Vician - podpredseda predstavenstva Rubinsteinova 10 Bratislava
   07.03.2000Zrušené sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Gorkého 15 Bratislava
   Ing. Martin Vician - predseda predstavenstva Rubinsteinova 10 Bratislava
   11.11.1999Nové obchodné meno:
   TRETIA VSC, a.s.
   Nové sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenstvo v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloslav Durec - podpredseda predstavenstva Gorkého 15 Bratislava
   JUDr. Zuzana Venetianerová - podpredseda predstavenstva Piešťanská 2 Žilina
   Ing. Martin Vician - predseda predstavenstva Rubinsteinova 10 Bratislava