Create Invoice

EUROCONSULTING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EUROCONSULTING
PIN 35776366
TIN 2020244611
VAT number SK2020244611
Date create 15 November 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EUROCONSULTING
Klincová 37/B
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 111 223 €
Profit -21 428 €
Capital 345 564 €
Own capital 16 489 €
Contact Information
Email office@euroconsulting.sk
Phone(s) 0220902322, 0903464743
Mobile phone(s) +421903413155, 0903464743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 152,175
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 117,364
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 117,364
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 83,305
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 34,059
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,700
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 17,354
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,354
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,265
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,335
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,335
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 254
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,676
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,081
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 71
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,010
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 111
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 111
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 152,175
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,061
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 20,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 9,185
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 9,185
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,428
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,114
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 135,955
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 303
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 303
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 133,554
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 434
7. Liabilities from social insurance (336) 250
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,414
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,159
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,159
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 116,922
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 111,223
III. Revenues from sale of services (602, 606) 91,100
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -5,700
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 25,822
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,509
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,938
D. Services (účtová group of 51) 74,954
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 8,678
E.1. Wages and salaries (521, 522) 6,095
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,136
4. Social expenses (527, 528) 447
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 595
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,246
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,246
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 25,665
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,286
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,508
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 260
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 260
2. Other interest income (662A) 260
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 442
O. Exchange rate losses (563) 357
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 85
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -20,468
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,428
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35776366 TIN: 2020244611 VAT number: SK2020244611
 • Registered seat: EUROCONSULTING, Klincová 37/B, 82108, Bratislava
 • Date create: 15 November 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Košík, PhD. Strmý vŕšok 149 Bratislava 841 06 10.12.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miroslav Košík, PhD. 6 640 € (100%) Strmý vŕšok 149 Bratislava 841 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.01.2013Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , PhD. Strmý vŕšok 149 Bratislava 841 06
   03.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Pihulič Dubová 12 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Strmý vŕšok 149 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Pihulič Dubová 12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 10.12.2008
   10.11.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marek Pihulič Dubová 12 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Pihulič Dubová 12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 10.12.2008
   09.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Pihulič Malokarpatská 15 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Pihulič Malokarpatská 15 Limbach 900 91
   10.12.2008Nové sidlo:
   Klincová 37/B Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Pihulič Malokarpatská 15 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Košík , PhD. Strmý vŕšok 149 Bratislava 841 06
   Ing. Marek Pihulič Malokarpatská 15 Limbach 900 91
   09.12.2008Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivanka pri Nitre 951 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivánka pri Nitre
   24.01.2006Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivanka pri Nitre 951 12
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Strmý vŕšok 149 Bratislava 841 06
   23.01.2006Zrušené sidlo:
   Šafárikovo námestie 3 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   Ing. Martin Minarovič Slnečná 2398/29 Topoľčany 955 01
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivánka pri Nitre
   06.01.2005Nové sidlo:
   Šafárikovo námestie 3 Bratislava 811 02
   05.01.2005Zrušené sidlo:
   Narcisová 40 Bratislava 821 01
   30.07.2004Nové sidlo:
   Narcisová 40 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   Ing. Martin Minarovič Slnečná 2398/29 Topoľčany 955 01
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivánka pri Nitre
   29.07.2004Zrušené sidlo:
   Martákovej 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivánka pri Nitre
   30.06.2003Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   organizovanie kurzov, seminárov a školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   preklady a tlmočenie z a do jazyka slovenského, anglického, nemeckého jazyka
   administratívne práce
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   21.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   Vladimír Melas Plickova 11 Bratislava
   06.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   05.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Jakub Balušík Stred 50/29-11 Považská Bystrica
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   08.12.2000Nové sidlo:
   Martákovej 3 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   07.12.2000Zrušené sidlo:
   Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.11.1999Nové obchodné meno:
   EUROCONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slatinská 2 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
   vydavateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja, životného prostredia, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jakub Balušík Stred 50/29-11 Považská Bystrica
   Ing. Miroslav Košík , CSc. Martákovej 3 Bratislava
   Vladimír Melas Plickova 11 Bratislava
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivánka pri Nitre
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Pihulič Gergelova 20 Ivánka pri Nitre