Create Invoice

BETA - RENT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BETA - RENT
PIN 35777567
TIN 2020233061
VAT number SK2020233061
Date create 01 December 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BETA - RENT
Krajná 86
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 314 189 €
Profit 10 767 €
Capital 388 971 €
Own capital 135 990 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 339,156
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,559
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 124,489
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 102,042
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,889
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 10,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,447
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 137,070
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 897
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 136,173
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 77,597
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 60,891
4. Accrued income short-term (385A) 16,706
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 339,156
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 146,757
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 128,687
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 128,687
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,767
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 187,485
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 106,538
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 97,040
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,860
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,498
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 80,947
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 80,947
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 4,914
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 4,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,314,189
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,314,189
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,314,189
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,300,080
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 324,397
D. Services (účtová group of 51) 2,975,683
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,109
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,109
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 155
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 155
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 153
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 460
O. Exchange rate losses (563) 31
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 429
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -305
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,804
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,037
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,037
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,767
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35777567 TIN: 2020233061 VAT number: SK2020233061
 • Registered seat: BETA - RENT, Krajná 86, 82104, Bratislava
 • Date create: 01 December 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jindřich Životský Neumannova 549/25 Brno 602 00 Česká republika 27.03.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  OKAY Holding a.s. 6 639 € (100%) Brno 619 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Životský Neumannova 549/25 Brno 602 00 Česká republika
   26.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Neumannova 549/25 Brno 602 00 Česká republika
   24.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Neumannova 549/25 Brno 602 00 Česká republika
   23.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Pavlovská 503/14 Brno 623 00 Česká republika
   25.06.2009Nové sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   24.06.2009Zrušené sidlo:
   Palisády 33 Bratislava 811 06
   12.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Pavlovská 503/14 Brno 623 00 Česká republika
   11.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Borodinova 18 Brno Česká republika
   16.02.2008Noví spoločníci:
   OKAY Holding a.s. Kšírova 259 Brno 619 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Borodinova 18 Brno Česká republika
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   NEMO - RENT a.s. Kšírova 259 Brno 619 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Borodinova 18 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Bojnická 1 Bratislava
   20.07.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti hardware a software
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   propagačná činnosť
   organizačno - technické zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   03.05.2007Nové obchodné meno:
   BETA - RENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 33 Bratislava 811 06
   02.05.2007Zrušené obchodné meno:
   ITC Business Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   18.07.2006Noví spoločníci:
   NEMO - RENT a.s. Kšírova 259 Brno 619 00 Česká republika
   17.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jindřich Životský Borodinova 18 Brno Česká republika
   19.01.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   18.01.2004Zrušené sidlo:
   Rožňavská 32 Bratislava 821 04
   21.05.2002Nové sidlo:
   Rožňavská 32 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   20.05.2002Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   11.10.2000Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jidřich Životský Borodinova 18 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Bojnická 1 Bratislava
   10.10.2000Zrušené sidlo:
   Bojnická 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Bernhauerová Horná 3 Bratislava 831 05
   01.12.1999Nové obchodné meno:
   ITC Business Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jindřich Životský Borodinova 18 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bernhauerová Horná 3 Bratislava 831 05