Create Invoice

ARCOPLAST SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARCOPLAST SLOVAKIA
PIN 35777699
TIN 2020222468
VAT number SK2020222468
Date create 25 November 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ARCOPLAST SLOVAKIA
Majerníkova 1/B
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 278 174 €
Profit 5 820 €
Capital 761 340 €
Own capital 350 291 €
Contact Information
Email arcoplast@arcoplast.sk
Phone(s) 0245693363, 0263811979, 0263821846, 0903716508
Fax(es) 0263811982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 922,845
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 290,678
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 290,678
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 290,678
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 630,485
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 106,688
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 106,649
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,199
8. Deferred tax asset (481A) 1,199
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 285,965
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 255,480
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 255,480
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,485
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 236,633
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 223,037
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,596
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,682
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,682
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 922,845
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 356,113
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 317,099
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 317,099
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,820
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 566,732
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 28,690
9. Liabilities from social fund (472) 326
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 28,364
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 168,123
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 365,111
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 177,310
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,310
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 182,060
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,624
7. Liabilities from social insurance (336) 1,198
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 919
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,873
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,873
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 935
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,278,175
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,278,174
II. Revenues from sales of own products (601) 1,136,399
III. Revenues from sale of services (602, 606) 85,313
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 56,100
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 362
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,015
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 988,301
D. Services (účtová group of 51) 81,338
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 75,987
E.1. Wages and salaries (521, 522) 54,712
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 18,985
4. Social expenses (527, 528) 2,290
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,389
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 34,155
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 34,155
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 56,050
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,795
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,159
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,073
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,830
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 10,166
2. Other expense (562A) 10,166
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,664
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,829
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,330
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,510
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6,510
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35777699 TIN: 2020222468 VAT number: SK2020222468
 • Registered seat: ARCOPLAST SLOVAKIA, Majerníkova 1/B, 84105, Bratislava
 • Date create: 25 November 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Bernard Matrka predseda Strmé sady 3551/28 Bratislava 841 01 25.11.1999
  Viera Lukáčová podpredseda Novackého 3 Bratislava 841 05 25.11.1999
  Ing. Juraj Kmeťko člen Majerníkova 54 Bratislava 841 05 19.12.2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Bernard Matrka - predseda Strmé sady 3551/28 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.1999
   03.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Bernard Matrka - predseda Tulipánová 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.1999
   06.06.2012Nové sidlo:
   Majerníkova 1/B Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Bernard Matrka - predseda Tulipánová 38 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.1999
   05.06.2012Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 52 Bratislava 842 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bernard Matrka - predseda Pri kríži 18 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.11.1999
   06.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Viera Lukáčová - podpredseda Novackého 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.1999
   Ing. Juraj Kmeťko - člen Majerníkova 54 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.12.2002
   Bernard Matrka - predseda Pri kríži 18 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.11.1999
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomír Chmelina - člen Hrabovka 106 Trenčín 913 32 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   Viera Lukáčová - podpredseda Novackého 3 Bratislava 841 05
   Bernard Matrka - predseda Pri kríži 18 Bratislava 841 02
   25.11.1999Nové obchodné meno:
   ARCOPLAST SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 52 Bratislava 842 44
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a spracovanie plastov
   výroba tovaru a obalov z plastov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu a požičiavanie športoých a rekreačných potrieb
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radomír Chmelina - člen Hrabovka 106 Trenčín 913 32 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   Viera Lukáčová - podpredseda Novackého 3 Bratislava 841 05
   Bernard Matrka - predseda Pri kríži 18 Bratislava 841 02