Create Invoice

MANAGMENT SERVICE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MANAGMENT SERVICE
PIN 35777842
TIN 2021472024
Date create 09 December 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MANAGMENT SERVICE
Mierova 118
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 39 108 €
Profit 3 369 €
Capital 9 630 €
Own capital 8 306 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,287
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 4,094
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,193
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 13,287
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,905
A.I. Capital r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 6,639
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 233
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,369
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,382
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 2,371
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,237
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,072
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 39,108
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 39,108
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 34,706
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 143
C. Services (účtová group of 51) 19,178
D. Personal expenses (účtová group of 52) 15,385
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,402
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,787
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 83
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 83
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,319
P. Income tax expense (591, 595) 950
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,369
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3929749.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35777842 TIN: 2021472024
 • Registered seat: MANAGMENT SERVICE, Mierova 118, 82105, Bratislava
 • Date create: 09 December 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Viera Žambochová Telocvičná 4 Bratislva 821 05 12.12.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Vlastimil Žamboch 6 639 € (100%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.01.2006Nové obchodné meno:
   MANAGMENT SERVICE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 118 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekononických poradcov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy, informačných a komunikačných technológií
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Žambochová Telocvičná 4 Bratislva 821 05 Vznik funkcie: 12.12.2005
   31.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Privátny bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Blecha Pifflova 4 Bratislava 851 01
   11.01.2002Noví spoločníci:
   Vlastimil Žamboch Telocvičná 2717/4 Bratislava
   10.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   24.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Blecha Pifflova 4 Bratislava 851 01
   23.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až šiestom bode
   odborná príprava osob na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   09.12.1999Nové obchodné meno:
   Privátny bezpečnostný a detektívny servis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode
   odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   hľadanie osoby
   hľadanie majetku
   zisťovanie skutočnosti, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až šiestom bode
   odborná príprava osob na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
   Noví spoločníci:
   Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava