Create Invoice

Dunajské štrkopiesky Horná Potôň - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dunajské štrkopiesky Horná Potôň
PIN 35778598
TIN 2020276533
Date create 17 December 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Dunajské štrkopiesky Horná Potôň
Hlavná 28/7
93036
Bratislava
Financial information
Profit -829 €
Capital 5 791 €
Own capital 5 791 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,791
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,791
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 896
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 896
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,895
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,895
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,791
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,791
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 5,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 5,000
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 250
2. Other funds (427, 42X) 250
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 10,274
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) 10,274
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,733
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 829
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 829
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -829
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -829
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -829
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -829
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35778598 TIN: 2020276533
 • Registered seat: Dunajské štrkopiesky Horná Potôň, Hlavná 28/7, 93036, Bratislava
 • Date create: 17 December 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.04.2003Nové sidlo:
   379 Horná Potôň 930 36
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d)
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   Noví spoločníci:
   Lívia Sklutová 150 Horná Potôň
   Tibor Sklut 150 Horná Potôň
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Sklut 150 Horná Potôň Vznik funkcie: 11.07.2001
   Lívia Sklutová 150 Horná Potôň Vznik funkcie: 27.03.2003
   Dávid Skult 150 Horná Potôň Vznik funkcie: 27.03.2003
   02.04.2003Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   SP Bohemia, k.s. IČO: 26 172 151 V Lukách 132 Králuv Dvur 267 01 Česká republika
   Lívia Sklutová 150 Horná Potôň
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Horný Koniarekova 11 Trnava Skončenie funkcie: 27.03.2003
   Tibor Sklut 150 Horná Potôň
   19.11.2001Noví spoločníci:
   SP Bohemia, k.s. IČO: 26 172 151 V Lukách 132 Králuv Dvur 267 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Horný Koniarekova 11 Trnava Skončenie funkcie: 27.03.2003
   Tibor Sklut 150 Horná Potôň
   18.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Donau - Kies Bohemia, s.r.o. IČO: 61 680 451 V Lukách 132 Králův Dvůr 267 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Kamil Rényi B.Nemcovej 51 Veľký Krtíš
   Lívia Sklutová 150 Horná Potôň
   17.12.1999Nové obchodné meno:
   Dunajské štrkopiesky Horná Potôň, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   predaj štrkov a pieskov
   Noví spoločníci:
   Donau - Kies Bohemia, s.r.o. IČO: 61 680 451 V Lukách 132 Králův Dvůr 267 01 Česká republika
   Lívia Sklutová 150 Horná Potôň
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Kamil Rényi B.Nemcovej 51 Veľký Krtíš
   Lívia Sklutová 150 Horná Potôň