Create Invoice

COPROJECT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COPROJECT
PIN 35779781
TIN 2020255820
VAT number SK2020255820
Date create 13 January 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat COPROJECT
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 963 517 €
Profit 18 414 €
Capital 468 102 €
Own capital 38 935 €
Contact Information
Email copro2@coproject.sk
Phone(s) 0249277000, 0249277002, 0249277003
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 385,776
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,034
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,034
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,034
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 371,603
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 107
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 107
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 436,784
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 386,984
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,984
2. Net value of contract (316A) 44,800
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -65,288
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 22,381
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -87,669
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,139
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,139
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 385,776
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,827
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 83,573
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 83,573
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,414
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,949
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 609
9. Liabilities from social fund (472) 609
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 202,012
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 148,131
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,131
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,864
7. Liabilities from social insurance (336) 5,728
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,030
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 259
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,328
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,328
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 34,000
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 34,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 956,842
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 963,517
III. Revenues from sale of services (602, 606) 956,843
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,674
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 933,772
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,286
D. Services (účtová group of 51) 657,394
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 239,294
E.1. Wages and salaries (521, 522) 173,099
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 57,870
4. Social expenses (527, 528) 8,325
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,212
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,663
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,663
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,923
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,745
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,163
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,182
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,865
2. Other expense (562A) 1,865
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,317
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,181
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,564
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,150
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,150
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,414
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35779781 TIN: 2020255820 VAT number: SK2020255820
 • Registered seat: COPROJECT, Račianske mýto 1/B, 83102, Bratislava
 • Date create: 13 January 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Redlich predseda Wilsonova 8 Bratislava 811 07 28.10.2008
  Ing. Miroslav Dobrota podpredseda Trnavská 82/A Bratislava 821 02 28.10.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Frištacký - člen predstavenstva Tomášikova 29 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.10.2008
   11.12.2008Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Redlich - predseda predstavenstva Wilsonova 8 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 28.10.2008
   Ing. Miroslav Dobrota - podpredseda predstavenstva Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.10.2008
   Ing. arch. Pavol Frištacký - člen predstavenstva Tomášikova 29 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.10.2008
   10.12.2008Zrušené sidlo:
   Súkenícka 13 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dobrota - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. arch. Pavol Frištacký - člen predstavenstva Janotova 14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Michal Javorský - člen predstavenstva kap. Rašu 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. Peter Redlich - predseda predstavenstva Wilsonova 8 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. Igor Semizorov - člen predstavenstva Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 13.01.2000
   02.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dobrota - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. arch. Pavol Frištacký - člen predstavenstva Janotova 14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Michal Javorský - člen predstavenstva kap. Rašu 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. Peter Redlich - predseda predstavenstva Wilsonova 8 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. Igor Semizorov - člen predstavenstva Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 13.01.2000
   01.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dobrota - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 15 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Pavol Frištacký - člen predstavenstva Janotova 14 Bratislava 841 05
   Michal Javorský - člen predstavenstva kap. Rašu 8 Bratislava 841 01
   Ing. Peter Redlich - predseda predstavenstva Wilsonova 8 Bratislava 811 07
   Ing. Igor Semizorov - člen predstavenstva Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09
   13.01.2000Nové obchodné meno:
   COPROJECT a.s.
   Nové sidlo:
   Súkenícka 13 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti investičnej výstavby
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby a obchodu
   inžinierska a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   konštrukčné práce v oblasti strojárstva
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Dobrota - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 15 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Pavol Frištacký - člen predstavenstva Janotova 14 Bratislava 841 05
   Michal Javorský - člen predstavenstva kap. Rašu 8 Bratislava 841 01
   Ing. Peter Redlich - predseda predstavenstva Wilsonova 8 Bratislava 811 07
   Ing. Igor Semizorov - člen predstavenstva Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09