Create Invoice

G - MEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name G - MEN
Status In liquidation
PIN 35779993
TIN 2021474774
Date create 20 January 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat G - MEN
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35779993 TIN: 2021474774
 • Registered seat: G - MEN, Brečtanova 1, 83314, Bratislava
 • Date create: 20 January 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Vladimír Čík Farského 20 Bratislava 851 01 20.01.2000
  Ľubomír Dušek Osuského 1 Bratislava 851 03 20.01.2000
  Ing. Bc. Tibor Kralovič Tilgnerova 3 Bratislava 841 05 20.01.2000
  Ing. Bc. Juraj Zábojník J. Smreka 1 Bratislava 841 07 20.01.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Vladimír Čík 3 320 € (25%) Farského 20 Bratislava 851 01
  Ľubomír Dušek 3 320 € (25%) Osuského 1 Bratislava 851 03
  Ing. Bc. Tibor Kralovič 3 320 € (25%) Tilgnerova 3 Bratislava 841 05
  Ing. Bc. Juraj Zábojník 3 320 € (25%) J. Smreka 1 Bratislava 841 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.08.2002Nové obchodné meno:
   G - MEN, s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.2002Zrušené obchodné meno:
   G - MEN, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.04.2002Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činností v jednotlivých častiach uvedených v tomto článku
   20.01.2000Nové obchodné meno:
   G - MEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činností v jednotlivých častiach uvedených v tomto článku
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čík Farského 20 Bratislava 851 01
   Ľubomír Dušek Osuského 1 Bratislava 851 03
   Ing. Bc. Tibor Kralovič Tilgnerova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Bc. Juraj Zábojník J. Smreka 1 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Čík Farského 20 Bratislava 851 01
   Ľubomír Dušek Osuského 1 Bratislava 851 03
   Ing. Bc. Tibor Kralovič Tilgnerova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Bc. Juraj Zábojník J. Smreka 1 Bratislava 841 07