Create Invoice

RS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RS
PIN 35781726
TIN 2020277501
VAT number SK2020277501
Date create 15 February 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat RS
Námestie SNP 6
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 9 338 €
Profit -353 €
Capital 8 029 €
Own capital -167 426 €
Contact Information
Phone(s) 0524467533, 0254640196
Fax(es) 0524467521
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,072
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,072
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 730
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 730
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 730
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 342
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 41
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 301
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,072
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -167,778
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 564,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 564,400
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 46,555
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 46,555
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -778,380
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 6
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -778,386
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -353
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,687
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 146,979
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 140,891
9. Liabilities from social fund (472) 5,748
12. Deferred tax liability (481A) 340
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 21,708
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 18,748
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,748
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 163
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,338
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 9,338
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,295
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,300
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,743
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,615
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7
D. Services (účtová group of 51) 3,291
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 363
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 363
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 4,901
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 723
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,003
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 116
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 607
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -353
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35781726 TIN: 2020277501 VAT number: SK2020277501
 • Registered seat: RS, Námestie SNP 6, 81106, Bratislava
 • Date create: 15 February 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Martin Mančík predseda Bronzová 45 Bratislava 851 10 25.04.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.05.2013Nové sidlo:
   Námestie SNP 6 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Mančík - predseda Bronzová 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.04.2013
   14.05.2013Zrušené sidlo:
   Stará Lesná 153 Tatranská Lomnica 059 60
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Podehradský - predseda Jána Šimka 5070/13 Martin - Jahodníky 036 01 Vznik funkcie: 27.02.2009
   28.03.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   masérske služby
   prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier
   poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Podehradský - predseda Jána Šimka 5070/13 Martin - Jahodníky 036 01 Vznik funkcie: 27.02.2009
   27.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Podehradský - člen Jána Šimka 5070/13 Martin-Jahodníky 036 01 Vznik funkcie: 20.09.2006
   Ing. Roman Rapavý - člen Pri Struhe 3 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.09.2004
   Mgr. Martin Štúr - predseda Považská 46 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.09.2004
   22.05.2007Nové sidlo:
   Stará Lesná 153 Tatranská Lomnica 059 60
   Nové predmety činnosti:
   zmenáreň- nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Podehradský - člen Jána Šimka 5070/13 Martin-Jahodníky 036 01 Vznik funkcie: 20.09.2006
   21.05.2007Zrušené sidlo:
   Stará Lesná 153 Tatranská Lomnica 059 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Podehradský - člen Jána Šimka 5070/13 Martin 036 01 Vznik funkcie: 20.09.2006
   11.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Milan Podehradský - člen Jána Šimka 5070/13 Martin 036 01 Vznik funkcie: 20.09.2006
   Mgr. Martin Štúr - predseda Považská 46 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.09.2004
   10.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvia Maceková - člen Toplianska 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2004
   Mgr. Martin Štúr - predseda Fedinova 20 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.09.2004
   18.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Sylvia Maceková - člen Toplianska 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2004
   Ing. Roman Rapavý - člen Pri Struhe 3 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.09.2004
   Mgr. Martin Štúr - predseda Fedinova 20 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.09.2004
   17.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Georgi Apostolov - člen Príkopova 56/4 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Igor Wollner - predseda Búdkova 5079/50 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.2003
   Ing. Zoltán Wollner - člen Považská 312/46 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2003
   23.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Georgi Apostolov - člen Príkopova 56/4 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Igor Wollner - predseda Búdkova 5079/50 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.2003
   Ing. Zoltán Wollner - člen Považská 312/46 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2003
   22.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gallo 59 Mengusovce Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   JUDr. Tatiana Hurtíková Brodská 6 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   Ing. Štefan Zelinka Pavlovova 18 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   11.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gallo 59 Mengusovce Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   JUDr. Tatiana Hurtíková Brodská 6 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   Ing. Štefan Zelinka Pavlovova 18 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   10.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gallo 59 Mengusovce
   JUDr. Tatiana Hurtíková Brodská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Zelinka Pavlovova 18 Bratislava
   01.10.2001Nové sidlo:
   Stará Lesná 153 Tatranská Lomnica 059 00
   30.09.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   15.02.2000Nové obchodné meno:
   RS, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (vrátane bytového hospodárstva)
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   reklamná činnosť
   poskytovanie ubytovacích, reštauračných a stravovacích služieb
   vykonávanie hoteliérskych služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Gallo 59 Mengusovce
   JUDr. Tatiana Hurtíková Brodská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Zelinka Pavlovova 18 Bratislava