Create Invoice

GECO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Business name GECO
PIN 35782587
TIN 2020277248
VAT number SK2020277248
Date create 25 February 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GECO
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 31 198 699 €
Profit 890 608 €
Capital 3 852 877 €
Own capital 1 720 670 €
Contact Information
Phone(s) 0244462221, 0244462224
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,332,935
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 415,871
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,420
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,420
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 411,451
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 211,662
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 199,309
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 480
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,853,384
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,228,678
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,931
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,212,747
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 162,186
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 127,400
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,400
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,712
8. Deferred tax asset (481A) 30,074
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 697,142
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 631,961
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,986
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 625,975
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65,181
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 765,378
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 635,380
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 129,998
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 63,680
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 14
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 40,778
4. Accrued income short-term (385A) 22,888
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,332,935
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,071,481
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,000,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,000,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 103,489
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 103,489
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 77,384
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 77,384
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 890,608
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,261,454
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,847
9. Liabilities from social fund (472) 4,847
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,759,202
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,295,604
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,812
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,288,792
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 91,253
7. Liabilities from social insurance (336) 55,982
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 96,523
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 219,840
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 119,822
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 42,852
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 76,970
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 377,583
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 31,136,860
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 31,198,699
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 29,031,312
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,105,548
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,629
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,210
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,998,780
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 26,163,907
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 403,197
D. Services (účtová group of 51) 1,331,514
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,918,566
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,362,169
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 473,194
4. Social expenses (527, 528) 83,203
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,844
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 117,606
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 117,606
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -1,549
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,695
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,199,919
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,238,242
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 531
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 71
2. Other interest income (662A) 71
XII. Foreign exchange gains (663) 460
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,416
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 503
2. Other expense (562A) 503
O. Exchange rate losses (563) 2,051
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 52,862
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -54,885
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,145,034
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 254,426
R.1. Income tax expense current (591, 595) 272,942
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -18,516
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 890,608
Date of updating data: 06.05.2016
Date of updating data: 06.05.2016
 • PIN :35782587 TIN: 2020277248 VAT number: SK2020277248
 • Registered seat: GECO, Elektrárenská 4, 83104, Bratislava
 • Date create: 25 February 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Libor Chrobok Alžírská 640/10 Praha 6 160 00 Česká republika 01.05.2014
  Bc. Zdenko Kalman Slovenská Nová Ves 177 Slovenská Nová Ves 919 42 01.05.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  GECO, a.s. 1 000 000 € (100%) Praha 8 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Bc. Zdenko Kalman Slovenská Nová Ves 177 Slovenská Nová Ves 919 42 Vznik funkcie: 01.05.2014
   28.08.2015Nové sidlo:
   Elektrárenská 4 Bratislava 831 04
   01.05.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Libor Chrobok Alžírská 640/10 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2014
   04.10.2011Noví spoločníci:
   GECO, a.s. IČO: 63 080 737 Pod Čimickým hájem 190/11 Praha 8 Česká republika
   05.08.2010Nové obchodné meno:
   GECO, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
   25.02.2000Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť