Create Invoice

GIPSOL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GIPSOL
PIN 35783893
TIN 2020256392
VAT number SK2020256392
Date create 14 March 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GIPSOL
Mlynské Nivy 56
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 788 639 €
Profit 185 119 €
Capital 640 952 €
Own capital 135 057 €
Contact Information
Phone(s) 0253416042, 0253419282, 0253419283, 0253419284, 0253635937, 0253635938, 0940600891
Mobile phone(s) +421903229960, +421948236632
Fax(es) 0253419284
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 863,470
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 50,255
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 50,255
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 50,255
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 788,479
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 307,407
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 307,407
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 405,701
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 405,701
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,701
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 75,371
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,974
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 72,397
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 24,736
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,321
4. Accrued income short-term (385A) 21,415
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 863,470
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 276,402
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 82,985
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 82,985
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 8,298
2. Other funds (427, 42X) 8,298
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 185,119
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 587,068
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 40,762
9. Liabilities from social fund (472) 9,952
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 30,810
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 463,481
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 345,421
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,421
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,613
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,832
7. Liabilities from social insurance (336) 19,786
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,251
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,578
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 62,644
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 62,644
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,181
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,741,385
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,788,639
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 4,741,385
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,666
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,588
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,551,667
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,968,295
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 38,528
D. Services (účtová group of 51) 283,655
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 265,624
E.1. Wages and salaries (521, 522) 193,085
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 64,201
4. Social expenses (527, 528) 8,338
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,922
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,470
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,470
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -104,712
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,885
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 236,972
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 450,907
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,393
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7
2. Other interest income (662A) 7
XIV. Other income from financial activities (668) 20,386
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,810
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,610
2. Other expense (562A) 1,610
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 17,200
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,583
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,555
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 53,436
R.1. Income tax expense current (591, 595) 53,436
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 185,119
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35783893 TIN: 2020256392 VAT number: SK2020256392
 • Registered seat: GIPSOL, Mlynské Nivy 56, 82109, Bratislava
 • Date create: 14 March 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Solčan predseda Nové záhrady I/14 Bratislava 821 05 14.03.2000
  Ing. Patrik Luknár člen Vietnamská 44 Bratislava 821 04 02.07.2001
  Ing. Emília Tomljenović člen Trenčianska 56/D Bratislava- Ružinov 821 05 19.12.2005
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Tomljenović - člen Trenčianska 56/D Bratislava- Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2005
   24.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Tomljenović - člen Trenčianska 56/D Bratislava- Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2005
   20.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Tomljenović - člen Trenčianska 56/D Bratislava- Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2005
   19.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Tomljenović Nové Záhrady I 5670/14 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2005
   22.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Tomljenović Nové Záhrady I 5670/14 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.12.2005
   21.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Solčanová Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.12.2005
   23.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Solčanová Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.12.2005
   22.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Meliš - člen predstavenstva Lachova 39 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.08.2002
   04.07.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   prenájom osobných motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva Nové záhrady I/14 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 14.03.2000
   Ing. Patrik Luknár - člen predstavenstva Vietnamská 44 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.07.2001
   JUDr. Ladislav Meliš - člen predstavenstva Lachova 39 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.08.2002
   03.07.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie veľkoskladu so stavebným materiálom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrik Luknár - člen Vietnamská 44 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva Nové záhrady I/14 Bratislava 821 05
   Peter Šmidovič - člen Hurbanova 15 Trnava 917 08 Skončenie funkcie: 31.07.2002
   06.08.2001Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrik Luknár - člen Vietnamská 44 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Solčan - predseda predstavenstva Nové záhrady I/14 Bratislava 821 05
   05.08.2001Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Kaderábek - člen Šoltésovej 10 Nové Zámky
   Ing. Jozef Solčan - predseda Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   14.03.2000Nové obchodné meno:
   GIPSOL, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie veľkoskladu so stavebným materiálom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Kaderábek - člen Šoltésovej 10 Nové Zámky
   Ing. Jozef Solčan - predseda Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Peter Šmidovič - člen Hurbanova 15 Trnava 917 08 Skončenie funkcie: 31.07.2002