Create Invoice

SEVEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEVEN
Status Destroyed
PIN 35785039
TIN 2021485895
Date create 24 March 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SEVEN
Kvetná 1027/16
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35785039 TIN: 2021485895
 • Registered seat: SEVEN, Kvetná 1027/16, 82108, Bratislava
 • Date create: 24 March 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.09.2013Zrušené obchodné meno:
   SEVEN spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kvetná 1027/16 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a strojných zariadení
   prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností /upratovanie/
   požičiavanie zvukovo-obrazových záznamov
   odťahovacia služba
   faktoring a forfaiting
   obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
   leasing všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   organizovanie školení, kurzov, seminárov v oblasti vzdelávania
   usporadúvanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Nagyová Kvetná 1027/16 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dana Nagyová Kvetná 1027/16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   15.08.2003Nové sidlo:
   Kvetná 1027/16 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Dana Nagyová Kvetná 1027/16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Dana Nagyová Kvetná 1027/16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   14.08.2003Zrušené sidlo:
   Gessayova 20 Bratislava 850 00
   Zrušeny spoločníci:
   Silvester Kováč Čajkovského 29 Trnava 917 08
   Marcel Šidlík Gessayova 2569/20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvester Kováč Čajkovského 29 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 11.02.2002 Skončenie funkcie: 28.03.2003
   Marcel Šidlík Gessayova 2569/20 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 11.02.2002 Skončenie funkcie: 28.03.2003
   28.02.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a strojných zariadení
   prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností /upratovanie/
   požičiavanie zvukovo-obrazových záznamov
   odťahovacia služba
   faktoring a forfaiting
   obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
   leasing všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   organizovanie školení, kurzov, seminárov v oblasti vzdelávania
   usporadúvanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
   Noví spoločníci:
   Silvester Kováč Čajkovského 29 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Silvester Kováč Čajkovského 29 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 11.02.2002 Skončenie funkcie: 28.03.2003
   Marcel Šidlík Gessayova 2569/20 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 11.02.2002 Skončenie funkcie: 28.03.2003
   27.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovanej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Krištofík Bučianska 6585/14 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Krištofík Bučianska 6585/14 Trnava
   24.03.2000Nové obchodné meno:
   SEVEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 20 Bratislava 850 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   ochrana osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   prevádzkovanie ústredne zabezpečovanej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   vypracúvanie plánu ochrany
   poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i)
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Krištofík Bučianska 6585/14 Trnava
   Marcel Šidlík Gessayova 2569/20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Krištofík Bučianska 6585/14 Trnava