Create Invoice

Interoute Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Interoute Slovakia
PIN 35785292
TIN 2020277875
VAT number SK2020277875
Date create 31 March 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Interoute Slovakia
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 206 790 €
Profit 189 594 €
Capital 3 384 697 €
Own capital -1 215 373 €
Contact Information
Phone(s) 0263533121, 0263533122, 0263533123, 0255572644
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,187,605
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 151,347
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 151,347
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,099
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 147,248
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,946,155
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 23,515
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,515
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 89,381
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 89,381
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,381
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,761,210
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 943,214
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 943,214
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 817,388
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 608
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 72,049
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 489
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 71,560
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,090,103
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 15,887
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 531,854
4. Accrued income short-term (385A) 542,362
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,187,605
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,025,780
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,307
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -332
A.III. Other capital funds (413) 3,319,391
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,541,404
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,846,655
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,388,059
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,594
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,621,769
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,276
9. Liabilities from social fund (472) 5,276
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,358,803
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 808,669
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 808,669
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,481,448
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,130
7. Liabilities from social insurance (336) 1,970
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,058
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 257,690
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 252,277
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,413
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 591,616
3. Deferred revenue long-term (384A) 198,419
4. Deferred income short-term (384A) 393,197
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,206,790
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,206,790
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,206,790
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,925,467
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 47,193
D. Services (účtová group of 51) 2,563,274
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 107,101
E.1. Wages and salaries (521, 522) 86,025
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 20,212
4. Social expenses (527, 528) 864
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,856
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 24,390
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 24,390
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 162,486
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,167
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 281,323
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 596,323
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,721
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5,446
2. Other interest income (662A) 5,446
XII. Foreign exchange gains (663) 11,275
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,668
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 42,776
2. Other expense (562A) 42,776
O. Exchange rate losses (563) 1,704
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,188
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,947
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 250,376
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 60,782
R.1. Income tax expense current (591, 595) 60,782
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,594
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35785292 TIN: 2020277875 VAT number: SK2020277875
 • Registered seat: Interoute Slovakia, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Date create: 31 March 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Hrvol Vidlicová 11732/40A Bratislava 831 01 30.03.2006
  Catherine Birkett 2 St Pauls Close Harpenden, Hertfordshire AL5 5UH Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 01.09.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Interoute Communications Limited 2 005 643 € (100%) Canary Wharf, Londýn E14 5LQ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Interoute Networks Limited 996 € (0%) Canary Wharf, Londýn E14 5LQ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.10.2010Noví spoločníci:
   Interoute Networks Limited 31 st Floor, Canada Square 25 Canary Wharf, Londýn E14 5LQ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Catherine Birkett 2 St Pauls Close Harpenden, Hertfordshire AL5 5UH Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 01.09.2010
   Gareth John Williams Rustlings, 4 Lucas Grange Haywards Heath, West Sussex RH16 1JS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 01.09.2010
   15.10.2010Zrušeny spoločníci:
   i-21 Limited Walbrook Building, Marsh Wall 195 Londýn E14 9SG Veľká Británia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Robert Kirk McNeal Berkeley Tower Apartment 202 48 Westferry Circus, Londýn E14 8RP Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 03.05.2007
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Interoute Communications Limited 31st Floor, Canada Square 25 Canary Wharf, Londýn E14 5LQ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   i-21 Limited Walbrook Building, Marsh Wall 195 Londýn E14 9SG Veľká Británia
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Central European Communications Holdings B.V. Teleportboulevard 140 Amsterdam 1043EJ Holandské kráľovstvo
   24.05.2007Nové obchodné meno:
   Interoute Slovakia s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Central European Communications Holdings B.V. Teleportboulevard 140 Amsterdam 1043EJ Holandské kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Kirk McNeal Berkeley Tower Apartment 202 48 Westferry Circus, Londýn E14 8RP Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 03.05.2007
   23.05.2007Zrušené obchodné meno:
   CE Com Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Central European Communications Holdings B.V. Leidsekade 98 Amsterdam 1017PP Holandsko
   30.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hrvol Vidlicová 11732/40A Bratislava 831 01
   29.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hrvol Páričkova 17 Bratislava
   24.09.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   26.08.2002Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb: a) prenos dát s prepojovaním okruhov na celom území SR ako aj mimo územia SR b) prenos dát s prepojovaním paketov na celom území SR ako aj mimo územia SR c) prenájom telekomunikačných okruhov d) prenos hlasu cez IP Protokol e) sprostredkovanie prístupu do siete Internet
   21.03.2001Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   prenájom telekomunikačných zariadení okrem činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h/ živnostenského zákona
   07.02.2001Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hrvol Páričkova 17 Bratislava
   06.02.2001Zrušené sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jakub Mitellmann Vančurova 6 Bratislava 831 01
   07.06.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát
   Noví spoločníci:
   Central European Communications Holdings B.V. Leidsekade 98 Amsterdam 1017PP Holandsko
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Jakub Mitellmann Vančurova 6 Bratislava 831 01
   31.03.2000Nové obchodné meno:
   CE Com Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Jakub Mitellmann Vančurova 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jakub Mitellmann Vančurova 6 Bratislava 831 01