Create Invoice

KARIREAL SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KARIREAL SLOVAKIA
PIN 35785403
TIN 2020204758
VAT number SK2020204758
Date create 03 April 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KARIREAL SLOVAKIA
Nová 17
90203
Pezinok
Financial information
Sales and income 18 631 820 €
Profit 96 530 €
Capital 7 968 677 €
Own capital 211 265 €
Contact Information
Email info@karireal.sk
Website http://www.karireal.sk
Phone(s) +421336905114, +421336905110, +421336905122, +421336905115, +421336905121, +421336905124, +421336905118, +421336905120, +421336905116, +421336905129, +421800113117
Mobile phone(s) +421903615997
Fax(es) 0336905122
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,823,450
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,782,255
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 2,581
2. Software (013) - /073, 091A/ 498
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 2,083
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,779,674
A.II.1. Land (031) - /092A/ 450,644
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,004,683
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 219,987
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 104,360
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,032,372
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,954,523
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 203,463
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 23,593
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,731,849
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ -4,382
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 392,500
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 392,500
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 499,577
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 497,780
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497,780
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 515
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,282
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 185,772
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 22,521
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 163,251
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,823
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,786
4. Accrued income short-term (385A) 1,037
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,823,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 307,795
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 830,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 830,000
A.III. Other capital funds (413) 6,105
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -624,840
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -624,840
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,530
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,506,874
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,780,819
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 5,778,059
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 5,778,059
9. Liabilities from social fund (472) 2,760
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,707,464
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,602,698
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,602,698
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 39,392
7. Liabilities from social insurance (336) 32,655
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,300
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,419
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 18,257
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,257
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 334
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 8,781
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 8,248
4. Deferred income short-term (384A) 533
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 18,626,012
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 18,631,820
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 16,566,470
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,020,381
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 5,943
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 16,233
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,793
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,525,816
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 15,561,643
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 980,295
D. Services (účtová group of 51) 584,001
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 932,513
E.1. Wages and salaries (521, 522) 669,708
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 235,536
4. Social expenses (527, 528) 27,269
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 66,348
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 295,081
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 295,081
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 13,283
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 4,382
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 88,270
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,004
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,466,855
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 32
2. Other interest income (662A) 32
XII. Foreign exchange gains (663) 103
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,603
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 838
2. Other expense (562A) 838
O. Exchange rate losses (563) 151
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,614
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,468
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 96,536
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,530
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35785403 TIN: 2020204758 VAT number: SK2020204758
 • Registered seat: KARIREAL SLOVAKIA, Nová 17, 90203, Pezinok
 • Date create: 03 April 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Monika Husová predseda 390 Hrádek 739 97 Česká republika 07.02.2013
  Peter Blažo podpredseda Holíčska 19 Bratislava 851 05 07.02.2013
  Mgr. Tomáš Šustek člen Ul. Vladimíra Clementisa 26 Trnava 917 01 07.02.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Monika Husová - predseda predstavenstva 390 Hrádek 739 97 Česká republika Vznik funkcie: 07.02.2013
   Peter Blažo - podpredseda predstavenstva Holíčska 19 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 07.02.2013
   Mgr. Tomáš Šustek - člen predstavenstva Ul. Vladimíra Clementisa 26 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 07.02.2013
   15.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Gajdár - predseda Rustaveliho 17 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 02.10.2006
   Monika Husová - podpredseda predstavenstva 390 Hrádek 739 97 Česká republika Vznik funkcie: 28.09.2010
   Miriam Váleková - člen predstavenstva Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.09.2010
   29.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Monika Husová - podpredseda predstavenstva 390 Hrádek 739 97 Česká republika Vznik funkcie: 28.09.2010
   Miriam Váleková - člen predstavenstva Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.09.2010
   27.06.2009Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   sprostredkovanie nákladnej cestnej dopravy
   skladovanie
   podnikové poradenstvo
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   administratívne práce
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   08.04.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, montáž, revízia, oprava)
   14.10.2006Nové obchodné meno:
   KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Gajdár - predseda Rustaveliho 17 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 02.10.2006
   13.10.2006Zrušené obchodné meno:
   AUTO KARPATY, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jurina - člen predstavenstva Jasná 3146/2 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 29.06.2005
   PaedDr. Mária Mislovičová - člena predstavenstva Mierová 319/20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Jozef Valovič - predseda predstavenstva Sedmokrásková 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.06.2005
   03.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jurina - člen predstavenstva Jasná 3146/2 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 29.06.2005
   Ing. Jozef Valovič - predseda predstavenstva Sedmokrásková 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.06.2005
   02.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jurina - člen predstavenstva Jasná 3146/2 Sereď Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Jozef Valovič - predseda predstavenstva Sedmokrásková 2 Bratislava
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jurina - člen predstavenstva Jasná 3146/2 Sereď Vznik funkcie: 19.06.2003
   PaedDr. Mária Mislovičová - člena predstavenstva Mierová 319/20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 19.06.2003
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jurina - člen predstavenstva Železničiarska 1441/50 Galanta
   Attila Varga - člen predstavenstva Nová 1447 Tešedíkovo Skončenie funkcie: 19.06.2003
   25.07.2002Nové sidlo:
   Nová 17 Pezinok 902 03
   Nové predmety činnosti:
   oprava a servis cestných motorových vozidiel a motocyklov
   klampiarske práce
   lakovnícke práce
   prevádzkovanie umyvárky vozidiel
   24.07.2002Zrušené sidlo:
   SNP 8 Limbach 900 91
   04.10.2001Nové obchodné meno:
   AUTO KARPATY, a.s.
   03.10.2001Zrušené obchodné meno:
   KARPATSKÁ ŠKODA, a.s.
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   KARPATSKÁ ŠKODA, a.s.
   Nové sidlo:
   SNP 8 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod-v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   odťahovacia služba motorových vozidiel-nezahŕňa prevoz vozidiel na ložnom priestore nákladných automobilov
   faktoring a forfaiting
   leasing motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rastislav Jurina - člen predstavenstva Železničiarska 1441/50 Galanta
   Ing. Jozef Valovič - predseda predstavenstva Sedmokrásková 2 Bratislava
   Attila Varga - člen predstavenstva Nová 1447 Tešedíkovo Skončenie funkcie: 19.06.2003