Create Invoice

VABIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VABIS
PIN 35785594
TIN 2021502736
VAT number SK2021502736
Date create 24 March 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VABIS
Školská 9
97401
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 066 838 €
Profit 113 080 €
Capital 2 338 369 €
Own capital 282 389 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,020,520
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,932,040
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,606,040
A.II.1. Land (031) - /092A/ 393,113
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 730,460
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 294
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 482,173
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 326,000
10. Acquisition total non-current financial assets (043) - /096A/ 326,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,480
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 23,350
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 23,350
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 50,584
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 50,584
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,584
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 3,011
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 3,011
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,535
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 20
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,515
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,020,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 395,469
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 500,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -224,914
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -224,914
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 113,080
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,625,051
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,262,802
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,236,194
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,236,194
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 78
7. Liabilities from social insurance (336) 24
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,905
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,601
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 362,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,066,838
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,066,838
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,000,000
III. Revenues from sale of services (602, 606) 66,838
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 937,953
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 790,488
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 43,622
D. Services (účtová group of 51) 48,189
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,438
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,200
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 238
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,752
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 46,388
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 46,388
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 128,885
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 184,539
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 83
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 83
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,992
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 10,121
2. Other expense (562A) 10,121
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,871
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,909
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,976
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,896
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,896
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 113,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35785594 TIN: 2021502736 VAT number: SK2021502736
 • Registered seat: VABIS, Školská 9, 97401, Bratislava
 • Date create: 24 March 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.07.2008Nové sidlo:
   Školská 9 Banská Bystrica 974 01
   Noví spoločníci:
   Norman Salaj Rúbanisko III 2904/25 Lučenec 984 03
   Nový štatutárny orgán:
   Norman Salaj Rúbanisko III 2904/25 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 23.07.2008
   30.07.2008Zrušené sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Bohunický Lermontovova 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Bohunický - konateľ Lermontovova 16 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 27.03.2006
   08.04.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
   organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   administratívne a kancelárske práce
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Bohunický - konateľ Lermontovova 16 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 27.03.2006
   07.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Chotár Soblahovská 57 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 08.03.2004
   16.03.2004Nové sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Michal Bohunický Lermontovova 16 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Chotár Soblahovská 57 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 08.03.2004
   15.03.2004Zrušené sidlo:
   Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Tomáš Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 08.03.2004
   Tomáš Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 08.03.2004
   24.03.2000Nové obchodné meno:
   VABIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Branislav Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Tomáš Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 08.03.2004
   Tomáš Búzek Nám. Hraničiarov 11 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 08.03.2004