Create Invoice

Stengl Consulting - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stengl Consulting
PIN 35785616
TIN 2021522800
VAT number SK2021522800
Date create 05 April 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Stengl Consulting
Sumbalova 1/A
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 333 082 €
Profit 28 623 €
Capital 478 168 €
Own capital 364 045 €
Contact Information
Phone(s) 0232604820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 350,331
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 45,696
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 30,000
2. Software (013) - /073, 091A/ 30,000
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 15,696
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 15,696
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,860
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 277,662
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 232,082
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,082
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47,327
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,747
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 1,625
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 1,625
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,573
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,193
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 23,380
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 775
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 775
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 350,331
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,175
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 244,248
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 244,248
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,623
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,156
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,067
9. Liabilities from social fund (472) 1,067
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 64,807
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 43,221
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,221
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,167
7. Liabilities from social insurance (336) 4,111
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,108
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,200
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,282
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,282
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 320,949
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 333,082
III. Revenues from sale of services (602, 606) 320,950
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 800
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,332
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 293,397
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 14,646
D. Services (účtová group of 51) 151,088
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 134,541
E.1. Wages and salaries (521, 522) 97,527
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 33,585
4. Social expenses (527, 528) 3,429
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 558
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,539
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,539
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -13,975
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,685
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,216
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,157
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 591
2. Other expense (562A) 591
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 566
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,146
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,539
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 9,916
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,916
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35785616 TIN: 2021522800 VAT number: SK2021522800
 • Registered seat: Stengl Consulting, Sumbalova 1/A, 84104, Bratislava
 • Date create: 05 April 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miroslav Novotný Rozvodná 1 Bratislava 831 01 11.12.2001
  Roman Kuchár Sokolská 10 Bratislava 811 04 19.03.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Roman Kuchár 1 992 € (30%) Sokolská 10 Bratislava 811 04
  Mgr. Miroslav Novotný 2 324 € (35%) Bratislava 831 01
  Andrej Petrovaj 2 324 € (35%) Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.08.2008Nové sidlo:
   Sumbalova 1/A Bratislava 841 04
   14.08.2008Zrušené sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   10.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Roman Kuchár Sokolská 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.03.2008
   22.02.2007Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a umeleckých podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   27.01.2006Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   11.10.2005Noví spoločníci:
   Roman Kuchár Sokolská 10 Bratislava 811 04
   18.08.2004Noví spoločníci:
   Andrej Petrovaj Arménska 6 Bratislava 821 07
   17.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. William Trnka 4283 Shiala Lane, Sarasota Florida 342 35 USA
   12.08.2003Nové obchodné meno:
   Stengl Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť a koordinácia projektov spolufinancovaných z programov Európskej únie
   poskytovanie informácií o zriadení a využívaní fondov Európskej únie
   Noví spoločníci:
   Ing. William Trnka 4283 Shiala Lane, Sarasota Florida 342 35 USA
   11.08.2003Zrušené obchodné meno:
   bit2byte, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kubaš Legerského 2 Bratislava 831 02
   11.12.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   prieskum trhu
   reklamné činnosti a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   výkopové a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, elektrotechniky a informatiky v rozsahu voľnej živnosti
   preklady a tlmočenie v nemeckom jazyku
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Rozvodná 1 Bratislava 831 01
   10.12.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   prieskum trhu
   reklamné činnosti a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   výkopové a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, elektrotechniky a informatiky v rozsahu voľnej živnosti
   preklady a tlmočenie v nemeckom jazyku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Terényi Romanova 35 Bratislava 851 02
   23.10.2000Nové sidlo:
   Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   prieskum trhu
   reklamné činnosti a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   výkopové a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, elektrotechniky a informatiky v rozsahu voľnej živnosti
   preklady a tlmočenie v nemeckom jazyku
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Novotný Rozvodná 1 Bratislava 831 01
   22.10.2000Zrušené sidlo:
   Kozmonautická 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   prieskum trhu
   reklamné činnosti a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   výkopové a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, elektrotechniky a informatiky v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Krnáčová Kozmonautická 9 Bratislava 821 02
   05.04.2000Nové obchodné meno:
   bit2byte, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kozmonautická 9 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   prieskum trhu
   reklamné činnosti a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   výkopové a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, elektrotechniky a informatiky v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Krnáčová Kozmonautická 9 Bratislava 821 02
   Ján Kubaš Legerského 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Terényi Romanova 35 Bratislava 851 02