Create Invoice

CONTRACO Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CONTRACO Slovakia
Status Destroyed
PIN 35786086
TIN 2021507224
Date create 12 April 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CONTRACO Slovakia
Myslenická 138
90201
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35786086 TIN: 2021507224
 • Registered seat: CONTRACO Slovakia, Myslenická 138, 90201, Bratislava
 • Date create: 12 April 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2012Zrušené obchodné meno:
   CONTRACO Slovakia, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 138 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   výskum trhu
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   výroba audiovizuálnych a filmových programov, okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   leasing
   kúpa a predaj filmových, televíznych a video produktov
   laboratórne spracovanie filmov a audiovizuálnych záznamov
   prevádzkovanie filmových a audiovizuálnych ateliérov
   prevádzkovanie kín a galérií
   poradenská činnosť v oblasti kultúry
   usporadúvanie výstav
   usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí
   prednášková činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky - veľkoobchod, maloobchod
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   výroba oceľových, drevených, nekovových prvkov a výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Libor Puha Lesné Kračany 3 Lesné Kračany 930 30 Vznik funkcie: 29.09.2009
   13.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Libor Puha Lesné Kračany 3 Lesné Kračany 930 30 Vznik funkcie: 29.09.2009
   21.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Drinka - člen predstavenstva 1. Mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.09.2003
   Ing. Milan Mocko - predseda predstavenstva Kríkova 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.09.2003
   Radovan Sečkár - člen predstavenstva Kafendova 26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.09.2003
   07.04.2004Nové predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky - veľkoobchod, maloobchod
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   výroba oceľových, drevených, nekovových prvkov a výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v stavebníctve
   20.11.2003Nové obchodné meno:
   CONTRACO Slovakia, a.s.
   Nové sidlo:
   Myslenická 138 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Drinka - člen predstavenstva 1. Mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.09.2003
   Ing. Milan Mocko - predseda predstavenstva Kríkova 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.09.2003
   Radovan Sečkár - člen predstavenstva Kafendova 26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.09.2003
   19.11.2003Zrušené obchodné meno:
   CONTINENTAL FILM SLOVAKIA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anton Drobný - predseda predstavenstva Ševčenkova ul.č. 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Michal Drobný - člen predstavenstva Bohrova ul.č. 3 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Tomáš Drobný - člen predstavenstva Ševčenkova ul.č. 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   12.04.2000Nové obchodné meno:
   CONTINENTAL FILM SLOVAKIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   výskum trhu
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   výroba audiovizuálnych a filmových programov, okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   leasing
   kúpa a predaj filmových, televíznych a video produktov
   laboratórne spracovanie filmov a audiovizuálnych záznamov
   prevádzkovanie filmových a audiovizuálnych ateliérov
   prevádzkovanie kín a galérií
   poradenská činnosť v oblasti kultúry
   usporadúvanie výstav
   usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí
   prednášková činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anton Drobný - predseda predstavenstva Ševčenkova ul.č. 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Michal Drobný - člen predstavenstva Bohrova ul.č. 3 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Tomáš Drobný - člen predstavenstva Ševčenkova ul.č. 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 29.09.2003