Create Invoice

KOVMAST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KOVMAST
PIN 35787341
TIN 2020201722
VAT number SK2020201722
Date create 18 April 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KOVMAST
Pekná cesta 19
83105
Bratislava
Financial information
Sales and income 396 496 €
Profit 38 950 €
Contact Information
Phone(s) 0245918013, 0244880814, 0903252318, 0903252319, 0903431350, 0903252318
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 241,432
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 74,618
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 74,618
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 74,618
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 164,385
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 34,539
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,539
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 94,806
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 83,202
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,202
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,582
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,022
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 35,040
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,806
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 32,234
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,429
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 2,429
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 241,432
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,169
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 132,776
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 132,776
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 13,277
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 13,277
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 6,166
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 6,166
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,950
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,671
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,832
9. Liabilities from social fund (472) 2,832
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 45,453
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 17,372
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,372
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 16,785
7. Liabilities from social insurance (336) 1,477
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,819
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,386
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,386
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 592
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 592
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 394,312
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 396,496
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 238,931
III. Revenues from sale of services (602, 606) 155,381
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,184
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 426,170
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 183,575
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 12,819
D. Services (účtová group of 51) 151,610
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 67,766
E.1. Wages and salaries (521, 522) 51,717
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 14,525
4. Social expenses (527, 528) 1,524
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,277
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,593
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,593
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,530
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,674
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,308
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,204
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 70,199
IX.1. Income from securities and shares of affiliated entities (665) 70,199
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 620
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 614
2. Other expense (562A) 614
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 69,584
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,910
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35787341 TIN: 2020201722 VAT number: SK2020201722
 • Registered seat: KOVMAST, Pekná cesta 19, 83105, Bratislava
 • Date create: 18 April 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miroslav Drinka Björnsonova 13 Bratislava 811 05 01.07.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Miroslav Drinka 44 247 € (33.3%) Björnsonova 13 Bratislava 811 05
  Ing. Ladislav Piši 44 281 € (33.3%) Sládkovičovo 925 21
  Ing. Peter Schramm 44 247 € (33.3%) Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Drinka Björnsonova 13 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.07.2014
   30.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Piši Z. Kodálya 1428/28 Sládkovičovo 925 21 Vznik funkcie: 18.04.2000
   04.02.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   finančný lízing
   faktoring a forfaiting
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   11.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Sándor László Böröcz Búbosbanka u. 7/a Budapešť 1173 Maďarská republika
   László Deme Kinizsi u. 87 Budapešť 1152 Maďarská republika
   Gyula Major Ostorhegy u. 9 Budapešť 1164 Maďarská republika
   István Vonnák Sümegvár köz 4 Budapešť 1118 Maďarská republika
   09.10.2007Noví spoločníci:
   István Vonnák Sümegvár köz 4 Budapešť 1118 Maďarská republika
   08.10.2007Zrušeny spoločníci:
   István Vonnák Igmándi u. 51 Budapešť 1112 Maďarská republika
   16.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Lisys Fényrendszer Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság Kassák Lajos u. 81 1134 Budapešť Maďarsko
   20.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Dr. József Horváth Orjárat u. 87 1158 Budapešť Maďarsko
   08.12.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti montážnych prác, opráv a údržby elektrických zariadení
   prieskum trhu - marketing
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Piši Z. Kodálya 28/1428 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Peter Schramm Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Miroslav Drinka Björnsonova 13 Bratislava 811 05
   Sándor László Böröcz Búbosbanka u. 7/a Budapešť 1173 Maďarská republika
   László Deme Kinizsi u. 87 Budapešť 1152 Maďarská republika
   Dr. József Horváth Orjárat u. 87 1158 Budapešť Maďarsko
   Gyula Major Ostorhegy u. 9 Budapešť 1164 Maďarská republika
   István Vonnák Igmándi u. 51 Budapešť 1112 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Piši Z. Kodálya 1428/28 Sládkovičovo 925 21 Vznik funkcie: 18.04.2000
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Dr. József Horváth Orjárat u. 87 1158 Budapešť Maďarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Piši - vznik funkcie 18.4.2000 Z. Kodálya 1428/28 Sládkovičovo
   18.12.2002Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   17.12.2002Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   20.02.2002Nové obchodné meno:
   KOVMAST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Piši - vznik funkcie 18.4.2000 Z. Kodálya 1428/28 Sládkovičovo
   19.02.2002Zrušené obchodné meno:
   KOVMAST Senec, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Piši Z. Kodálya 1428/28 Sládkovičovo
   28.05.2001Noví spoločníci:
   Lisys Fényrendszer Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság Kassák Lajos u. 81 1134 Budapešť Maďarsko
   Dr. József Horváth Orjárat u. 87 1158 Budapešť Maďarsko
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   LISYS Fényrendszer Stúdió KFT, 10457283-4531-113-01 Kassák Lajos u. 81 1134 Budapešť Maďarsko
   Dr. József Horváth Orjárat u. 87 1158 Budapešť Maďarsko
   24.07.2000Noví spoločníci:
   LISYS Fényrendszer Stúdió KFT, 10457283-4531-113-01 Kassák Lajos u. 81 1134 Budapešť Maďarsko
   Dr. József Horváth Orjárat u. 87 1158 Budapešť Maďarsko
   23.07.2000Zrušeny spoločníci:
   ELV PRAHA s.r.o. IČO: 26 133 628 Krňovická 69 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
   18.04.2000Nové obchodné meno:
   KOVMAST Senec, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ELV PRAHA s.r.o. IČO: 26 133 628 Krňovická 69 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Piši Z. Kodálya 1428/28 Sládkovičovo