Create Invoice

KONEKT SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KONEKT SLOVAKIA
PIN 35787562
TIN 2020213679
Date create 25 April 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KONEKT SLOVAKIA
Haanova 44
85104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 731
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 731
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 0
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 333
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 333
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 0
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 0
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 398
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 398
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 0
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 731
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,811
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,320
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -3,319
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 333
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -24,464
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -24,464
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,542
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 33
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 33
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 66
B.II.1. Legal provisions (451A) 66
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 21,443
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,203
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,203
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,240
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 0
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256568.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35787562 TIN: 2020213679
 • Registered seat: KONEKT SLOVAKIA, Haanova 44, 85104, Bratislava
 • Date create: 25 April 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Milan Zubaj Haanova 44 Bratislava 851 04 25.04.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Milan Zubaj 1 660 € (25%) Haanova 44 Bratislava 851 04
  Ing. Otto Hejčl 1 660 € (25%) Hradec Králové Česká republika
  Stanislav Hoffman 1 660 € (25%) Třebochovice Česká republika
  Josef Hýbner 1 660 € (25%) Hradec Králové Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.04.2000Nové obchodné meno:
   KONEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 44 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy tovaru
   služby spojené s balením tovaru
   Noví spoločníci:
   Milan Zubaj Haanova 44 Bratislava 851 04
   Ing. Otto Hejčl Třebochovická 825 Hradec Králové Česká republika
   Stanislav Hoffman Čs. légií 55 Třebochovice Česká republika
   Josef Hýbner Markovická 670 Hradec Králové Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Zubaj Haanova 44 Bratislava 851 04