Create Invoice

FAAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FAAN
Status Destroyed
PIN 35787759
TIN 2020233908
Date create 10 May 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FAAN
Kukuričná 8
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35787759 TIN: 2020233908
 • Registered seat: FAAN, Kukuričná 8, 83103, Bratislava
 • Date create: 10 May 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.08.2010Zrušené obchodné meno:
   FAAN, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   factoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kancelárske a administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu
   organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telefónej siete - internetová čitáreň
   kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   automatizované spracovanie dát
   spracovanie grafických návrhov
   poskytovanie software - predaj a prenájom na základe dohody s autorom
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydávanie periodickckých a neperiodických publikácií
   prenájom hnuteľných vecí - leasingová činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Róbert Kresťanko - predseda Hraničná 340/15 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 01.12.2003
   Milan Jagnešák - člen Galbavého 5 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 01.12.2003
   23.01.2007Nové obchodné meno:
   FAAN, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 831 03
   22.01.2007Zrušené obchodné meno:
   FAAN, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/C Bratislava 831 03
   15.02.2005Nové sidlo:
   Hattalova 12/C Bratislava 831 03
   14.02.2005Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   16.01.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Róbert Kresťanko - predseda Hraničná 340/15 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 01.12.2003
   Milan Jagnešák - člen Galbavého 5 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 01.12.2003
   15.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Karcol - podpredseda predstavenstva Zochova 1111//50 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 10.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva Hečkova 20 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 10.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   Ing. Roman Vaňko 1. mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   25.03.2003Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telefónej siete - internetová čitáreň
   kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   automatizované spracovanie dát
   spracovanie grafických návrhov
   poskytovanie software - predaj a prenájom na základe dohody s autorom
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydávanie periodickckých a neperiodických publikácií
   prenájom hnuteľných vecí - leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Karcol - podpredseda predstavenstva Zochova 1111//50 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 10.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva Hečkova 20 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 10.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   Ing. Roman Vaňko 1. mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   24.03.2003Zrušené sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Karcol - podpredseda predstavenstva Zochova 1111//50 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva J.Š. Šikuru 2407/44 Martin 036 08
   Ing. Roman Vaňko Kolónia III/24 Martin 036 08
   10.05.2000Nové obchodné meno:
   FAAN, a.s.
   Nové sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   factoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kancelárske a administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Karcol - podpredseda predstavenstva Zochova 1111//50 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva J.Š. Šikuru 2407/44 Martin 036 08
   Ing. Roman Vaňko Kolónia III/24 Martin 036 08