Create Invoice

CRYSTAL CONSULTING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CRYSTAL CONSULTING
PIN 35788402
TIN 2020222963
VAT number SK2020222963
Date create 19 May 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CRYSTAL CONSULTING
Jilemnického 7053/3
91101
Bratislava
Financial information
Sales and income 831 599 €
Profit 178 651 €
Capital 554 904 €
Own capital 384 321 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 455,133
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 21,412
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 21,412
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 21,412
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 410,777
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 113,309
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 104,602
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,602
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,245
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,462
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 297,468
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 141
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 297,327
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 22,944
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 22,944
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 455,133
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 323,688
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 14,273
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 14,273
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,428
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,428
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 129,336
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 129,336
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,651
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,321
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 71,255
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 59,435
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,435
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,820
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 66
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 66
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 60,124
4. Deferred income short-term (384A) 60,124
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 831,599
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 30,664
III. Revenues from sale of services (602, 606) 800,933
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,345
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 20,093
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,638
D. Services (účtová group of 51) 538,808
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 16
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 10,808
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 10,808
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -18
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 238,254
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 249,058
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 108
2. Other interest income (662A) 108
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,919
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,919
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,811
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 235,443
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 56,792
R.1. Income tax expense current (591, 595) 56,792
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178,651
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35788402 TIN: 2020222963 VAT number: SK2020222963
 • Registered seat: CRYSTAL CONSULTING, Jilemnického 7053/3, 91101, Bratislava
 • Date create: 19 May 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Jilemnického 7053/3 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Baďurová Zlatovská 1315/25B Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 01.01.2015
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Asseco Solutions, a.s. IČO: 00 602 311 Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang Jasencová 6675/14 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   02.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Rarbovský Vodná 4 Senec 903 01
   07.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Rarbovský Vodná 4 Senec Vznik funkcie: 29.05.2003
   09.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang Jasencová 6675/14 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   08.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang Andreja Plávku 3/7117 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.04.2010
   07.05.2010Noví spoločníci:
   Asseco Solutions, a.s. IČO: 00 602 311 Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang Andreja Plávku 3/7117 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.04.2010
   06.05.2010Zrušeny spoločníci:
   DATALOCK, a.s. IČO: 00 602 311 Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   30.11.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Tibor Baďura Bavlnárska 317/18 Trenčín - Zlatovce 911 05
   Ing. František Rarbovský Vodná 4 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tibor Baďura Bavlnárska 317/18 Trenčín - Zlatovce 911 05 Vznik funkcie: 22.11.2006
   29.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Rarbovský Vodná 4 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kukan J. Smreka 24 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2003
   08.04.2005Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   DATALOCK, a.s. IČO: 00 602 311 Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   07.04.2005Zrušené sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   datalock, a.s., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vl.č.81/B IČO: 00 602 311 Teslova 26 Bratislava
   29.05.2003Nové obchodné meno:
   CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   datalock, a.s., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vl.č.81/B IČO: 00 602 311 Teslova 26 Bratislava
   Ing. František Rarbovský Vodná 4 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kukan J. Smreka 24 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2003
   Ing. František Rarbovský Vodná 4 Senec Vznik funkcie: 29.05.2003
   28.05.2003Zrušené obchodné meno:
   TEMPEST CONSULTING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   Ing. Peter Margetin Jégého 7 Bratislava
   Ing. Bohuslav Štepán Račianska 115 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 00 Vznik funkcie: 19.05.2000 Skončenie funkcie: 29.05.2003
   Ing. Bohuslav Štepán Račianska 115 Bratislava 831 00 Vznik funkcie: 19.05.2000 Skončenie funkcie: 29.05.2003
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 00 Vznik funkcie: 19.05.2000 Skončenie funkcie: 29.05.2003
   Ing. Bohuslav Štepán Račianska 115 Bratislava 831 00 Vznik funkcie: 19.05.2000 Skončenie funkcie: 29.05.2003
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   Ing. Bohuslav Štepán Račianska 115 Bratislava
   11.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Potisk Dulovo nám. 10 Bratislava
   19.05.2000Nové obchodné meno:
   TEMPEST CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
   administratívne a sekretárske práce a služby
   mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
   organizovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   Ing. Peter Margetin Jégého 7 Bratislava
   Ing. Bohuslav Štepán Račianska 115 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Potisk Dulovo nám. 10 Bratislava
   Ing. Bohuslav Štepán Račianska 115 Bratislava