Create Invoice

FINAL INVEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FINAL INVEST
PIN 35788704
TIN 2021510007
Date create 23 May 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FINAL INVEST
Žabotova 2/B
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 629 €
Profit -244 €
Contact Information
Email koumalova@gmail.com
Phone(s) 0907782291
Mobile phone(s) 0907782291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 343,886
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 286,885
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,791
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,210
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 343,886
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 208,403
A.I. Capital r. 27 + r. 28 199,163
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 199,163
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 5,812
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 3,672
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -244
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 135,483
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 948
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 129,108
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 128,276
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 352
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,427
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 2,629
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 2,629
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 2,348
C. Services (účtová group of 51) 1,598
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 750
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 281
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,031
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 45
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 45
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -45
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 236
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -244
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35788704 TIN: 2021510007
 • Registered seat: FINAL INVEST, Žabotova 2/B, 81104, Bratislava
 • Date create: 23 May 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Milan Oslej predseda Ipeľská 27 Žilina 010 01 16.01.2001
  Ing. Miroslav Klimo podpredseda Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 16.01.2001
  Mgr. Peter Botek člen Hlavná 143/31 Záhorská Ves 900 65 30.09.2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.06.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   23.05.2007Nové obchodné meno:
   FINAL INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Žabotova 2/B Bratislava 811 04
   22.05.2007Zrušené obchodné meno:
   FINAL INVEST, o.c.p., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Madáchova 6 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov podľa § 34 až 37 zákona 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obchodovanie s cennými papiermi
   hlavné investičné služby - 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), a d) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), a d) zákona o cenných papieroch
   vedľajšie investičné služby - 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), a d) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   24.02.2004Nové predmety činnosti:
   hlavné investičné služby - 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), a d) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), a d) zákona o cenných papieroch
   vedľajšie investičné služby - 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), a d) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.02.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.09.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Peter Botek - člen predstavenstva Hlavná 143/31 Záhorská Ves 900 65 Vznik funkcie: 30.09.2002
   22.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Oslejová - člen predstavenstva Ipeľská 27 Žilina 010 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   16.01.2001Nové sidlo:
   Madáchova 6 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Oslej - predseda predstavenstva Ipeľská 27 Žilina 010 01
   Ing. Miroslav Klimo - podpredseda predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05
   Zuzana Oslejová - člen predstavenstva Ipeľská 27 Žilina 010 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   15.01.2001Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Gdovinová - člen predstavenstva A. Matušku 18 Prešov 080 01
   Ing. Miroslav Plocháň - predseda predstavenstva Jána Kalinčiaka 4 Vrútky 038 61
   Ján Škrabský - člen predstavenstva Ďumbierska 20 Prešov 080 01
   23.05.2000Nové obchodné meno:
   FINAL INVEST, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   výkon poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov podľa § 34 až 37 zákona 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obchodovanie s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Elena Gdovinová - člen predstavenstva A. Matušku 18 Prešov 080 01
   Ing. Miroslav Plocháň - predseda predstavenstva Jána Kalinčiaka 4 Vrútky 038 61
   Ján Škrabský - člen predstavenstva Ďumbierska 20 Prešov 080 01