Create Invoice

VISICOM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VISICOM
Status Destroyed
PIN 35789891
TIN 2020213624
Date create 08 June 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VISICOM
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Financial information
Capital 4 029 444 €
Own capital 1 993 698 €
Contact Information
Email sales.sk@visicom.sk
Phone(s) 0267207311
Fax(es) 0267207312
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35789891 TIN: 2020213624
 • Registered seat: VISICOM, Röntgenova 26, 85101, Bratislava
 • Date create: 08 June 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.08.2014Zrušené obchodné meno:
   VISICOM a.s.
   Zrušené sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   kompletizácia zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   prenájom zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kancelárske a administratívne práce
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   kúpa a predaj motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   fotografické služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného tovaru a priemyselného tovaru a výpočtovej techniky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie a čistiace práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mark R. Schonau - predseda predstavenstva E. Desert Lane 2807 Phoenix AZ 85042 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 10.01.2014
   18.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Mark R. Schonau - predseda predstavenstva E. Desert Lane 2807 Phoenix AZ 85042 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 10.01.2014
   17.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Heliodor Macko - člen predstavenstva Svätého Urbana 31/4774 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.09.2006
   Jozef Šovčík - predseda predstavenstva Na hrádzi 8/212 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 06.09.2006
   08.07.2009Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   07.07.2009Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   06.09.2006Nové obchodné meno:
   VISICOM a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   kompletizácia zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   prenájom zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kancelárske a administratívne práce
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   kúpa a predaj motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   fotografické služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného tovaru a priemyselného tovaru a výpočtovej techniky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie a čistiace práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Heliodor Macko - člen predstavenstva Svätého Urbana 31/4774 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.09.2006
   Jozef Šovčík - predseda predstavenstva Na hrádzi 8/212 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 06.09.2006