Create Invoice

EMC Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EMC Bratislava
PIN 35790113
TIN 2021508203
Date create 13 June 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EMC Bratislava
Laurinská 18
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35790113 TIN: 2021508203
 • Registered seat: EMC Bratislava, Laurinská 18, 81101, Bratislava
 • Date create: 13 June 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  louri Doubrovitski dlhodobý pobyt na území SR : Černicova 15 Bratislava 831 01 21.08.2001
  Tatiana Dobrovitskaia dlhodobý pobyt na území SR : Černicova 15 Bratislava 831 01 21.08.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  louri Doubrovitski 6 640 € (50%) dlhodobý pobyt na území SR : Černicova 15 Bratislava 831 01
  Tatiana Doubrovitskaia 6 640 € (50%) Irkutsk Rusko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.08.2001Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Louri Doubrovitski dlhodobý pobyt na území SR : Černicova 15 Bratislava 831 01
   Tatiana Dobrovitskaia dlhodobý pobyt na území SR : Černicova 15 Bratislava 831 01
   20.08.2001Zrušené sidlo:
   Priemyselná 3 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Doubrovitskaia Priemyselná 3 Bratislava
   Louri Doubrovitski Priemyselná 3 Bratislava
   22.12.2000Nové predmety činnosti:
   leasing a prenájom hnuteľných vecí
   prenájom a požičiavanie počítačov včítane programového vybavenia
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Doubrovitskaia Priemyselná 3 Bratislava
   Louri Doubrovitski Priemyselná 3 Bratislava
   21.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Vicianová Vyšehradská 11 Bratislava 851 06
   13.06.2000Nové obchodné meno:
   EMC Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 3 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Tatiana Doubrovitskaia ul. Postiševa 18 Irkutsk Rusko
   louri Doubrovitski Rozi Luxemburgovej 295 Irkutsk Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Vicianová Vyšehradská 11 Bratislava 851 06