Create Invoice

K O L P O - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name K O L P O
PIN 35790326
TIN 2021492748
VAT number SK2021492748
Date create 15 June 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat K O L P O
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 285 686 €
Profit 15 097 €
Capital 1 712 405 €
Own capital 166 248 €
Contact Information
Email pechmannova@domesas.sk
Phone(s) 0263812364, 0263813548, 0263814089
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,738,917
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,116,930
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,116,930
A.II.1. Land (031) - /092A/ 88,978
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,006,128
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 21,824
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 610,516
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 280,013
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 13
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 280,000
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 20,578
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 14,476
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,476
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,102
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 309,925
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 813
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 309,112
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 11,471
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 10,140
4. Accrued income short-term (385A) 1,331
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,738,917
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,323
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 116,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 116,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 23,215
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 23,215
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 18,811
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 19,731
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -920
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,097
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,565,594
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,504,796
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,504,796
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 60,798
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 60,332
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,332
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 466
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 283,442
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 285,686
III. Revenues from sale of services (602, 606) 283,443
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,243
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,423
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 25,996
D. Services (účtová group of 51) 85,013
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 19,454
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 102,534
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 102,534
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,426
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,263
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 172,434
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 38
2. Other interest income (662A) 38
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,936
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 29,506
2. Other expense (562A) 29,506
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 430
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,898
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,365
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,268
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,268
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35790326 TIN: 2021492748 VAT number: SK2021492748
 • Registered seat: K O L P O, Panónska cesta 34, 85104, Bratislava
 • Date create: 15 June 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Gabriela Švorcová člen Vinohradnícka 722/11 Slovenský Grob 900 26 24.06.2009
  Ing. Ľubomír Cesnak predseda Vansovej 1346/5 Bratislava 811 03 07.02.2011
  Ing. Petra Cesnaková členka Čelakovského 1 Bratislava 811 03 23.07.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petra Cesnaková - členka predstavenstva Čelakovského 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.07.2014
   06.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Pechmannová - podpredseda Lakšárska Nová Ves 174 Lakšárska Nová Ves 908 76 Vznik funkcie: 24.06.2009
   07.09.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 34 Bratislava 851 04
   06.09.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   06.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cesnak - predseda Vansovej 1346/5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 07.02.2011
   05.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Táncoš - predseda Janotova 8 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2000
   01.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Švorcová - člen Vinohradnícka 722/11 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 24.06.2009
   Emília Pechmannová - podpredseda Lakšárska Nová Ves 174 Lakšárska Nová Ves 908 76 Vznik funkcie: 24.06.2009
   31.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Svorad - člen Poľná 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2000
   Ing. Vladimír Vavrík - podpredseda Lackova 7 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2000
   29.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ján Svorad - člen Poľná 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2000
   Ing. Zoltán Táncoš - predseda Janotova 8 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2000
   Ing. Vladimír Vavrík - podpredseda Lackova 7 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2000
   28.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Svorad - člen Poľná 19 Bratislava
   Ing. Zoltán Táncoš - predseda Janotova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Vavrík - podpredseda Lackova 7 Bratislava
   15.06.2000Nové obchodné meno:
   K O L P O a.s.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj betónových zmesí
   výroba a predaj betónových prefabrikátov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami a obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva okrem činnosti stavebného dozoru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Svorad - člen Poľná 19 Bratislava
   Ing. Zoltán Táncoš - predseda Janotova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Vavrík - podpredseda Lackova 7 Bratislava