Create Invoice

BARTOLOMEI FINANCE, v konkurze - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BARTOLOMEI FINANCE, v konkurze
PIN 35791641
TIN 2021493639
Date create 06 July 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BARTOLOMEI FINANCE, v konkurze
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Capital 11 148 049 €
Own capital 475 353 €
Contact Information
Email bfx@bfx.sk
Phone(s) 0268286677, 0268286678
Mobile phone(s) +421905960023
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35791641 TIN: 2021493639
 • Registered seat: BARTOLOMEI FINANCE, v konkurze, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Date create: 06 July 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Andrei Bartolomei predseda Pribinova 17 Senec 903 01 06.07.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.06.2010Nové obchodné meno:
   BARTOLOMEI FINANCE, a.s. v konkurze
   09.06.2010Zrušené obchodné meno:
   BARTOLOMEI FINANCE, a.s.
   31.07.2008Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s devízovými hodnotami - finančnými derivátmi
   27.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení (hlavné investičné činnosti) s derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, v súlade s § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení
   12.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
   prieskum trhu
   obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností a majetku
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Lipka - podpredseda Žehrianska 10 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 14.05.2002
   21.10.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení (hlavné investičné činnosti) s derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, v súlade s § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení
   05.05.2004Nové obchodné meno:
   BARTOLOMEI FINANCE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrei Bartolomei - predseda Pribinova 17 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.07.2000
   04.05.2004Zrušené obchodné meno:
   BARTOLOMEI FINANCE o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrei Bartolomei - predseda Pribinova 17 Senec
   Ing. Jarmila Závacká Ľudovíta Štúra 462/5 Svidník
   04.06.2002Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Lipka - podpredseda Žehrianska 10 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 14.05.2002
   03.06.2002Zrušené sidlo:
   Murgašova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Homola - podpredseda Kukučínova 30 Šaľa Skončenie funkcie: 14.05.2002
   28.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Závacká Ľudovíta Štúra 462/5 Svidník
   27.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Paulini - člen Drieňová 17 Bratislava
   20.11.2000Nové sidlo:
   Murgašova 2 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s devízovými hodnotami - finančnými derivátmi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.11.2000Zrušené sidlo:
   Hlavatého 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   BARTOLOMEI FINANCE o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Hlavatého 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrei Bartolomei - predseda Pribinova 17 Senec
   Vladimír Homola - podpredseda Kukučínova 30 Šaľa Skončenie funkcie: 14.05.2002
   RNDr. Jozef Paulini - člen Drieňová 17 Bratislava