Create Invoice

EDMART - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EDMART
Status Destroyed
PIN 35791977
TIN 2020279547
VAT number SK2020279547
Date create 06 July 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EDMART
Kráľovské údolie 22
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 102 629 €
Profit 22 783 €
Capital 359 984 €
Own capital -29 869 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 395,406
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 349,805
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 349,805
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 83,990
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 265,815
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,518
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 24,988
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 24,988
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,988
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 20,530
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,277
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 19,253
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 83
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 395,406
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,477
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 277,563
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -37,172
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -37,172
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,783
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,929
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 146
9. Liabilities from social fund (472) 146
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 124,783
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 175
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,619
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,989
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 102,630
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 102,629
III. Revenues from sale of services (602, 606) 101,514
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,115
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,527
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,121
D. Services (účtová group of 51) 13,903
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,868
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,520
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,239
4. Social expenses (527, 528) 109
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 26
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 38,885
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 38,885
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,724
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,102
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,490
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,360
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,867
2. Other expense (562A) 3,867
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,493
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,359
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,743
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,783
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35791977 TIN: 2020279547 VAT number: SK2020279547
 • Registered seat: EDMART, Kráľovské údolie 22, 81102, Bratislava
 • Date create: 06 July 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.06.2015Zrušené obchodné meno:
   EDMART, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   počítačové služby
   činnosť účtovných poradcov
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   lektorská a školiteľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených osobných motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s prenájmom
   audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok
   reklamná a propagačná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne služby, vrátane kopírovacích prác v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   predaj, prenájom a požičiavanie športových potrieb a motorových člnov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martina Strýčková Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martina Strýčková Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   13.02.2013Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   16.07.2008Nové predmety činnosti:
   audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok
   reklamná a propagačná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne služby, vrátane kopírovacích prác v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   predaj, prenájom a požičiavanie športových potrieb a motorových člnov
   02.01.2001Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Martina Strýčková Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martina Strýčková Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Kráľovské údolie 22 Bratislava 811 02
   01.01.2001Zrušené sidlo:
   Nábr. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martina Bubeníková Nábr. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Šípova 29 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martina Bubeníková Nábr. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Šípova 29 Trnava 917 00
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   EDMART, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   lektorská a školiteľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených osobných motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martina Bubeníková Nábr. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Šípova 29 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martina Bubeníková Nábr. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Ing. Eduard Strýček Šípova 29 Trnava 917 00