Create Invoice

OK - V Holding - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OK - V Holding
PIN 35792795
TIN 2020279338
VAT number SK2020279338
Date create 27 July 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat OK - V Holding
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Sales and income 137 213 €
Profit -107 821 €
Capital 933 253 €
Own capital 163 386 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 746,373
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 113,484
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 88,483
A.II.1. Land (031) - /092A/ 915
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 24,500
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 63,068
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 25,001
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 20,000
11. Advances on long-term financial assets (053) - /095A/ 1
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 524,979
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 264,728
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 261,315
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,315
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,392
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 30,000
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 30,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 230,251
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 170,824
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 59,427
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 107,910
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 69,690
4. Accrued income short-term (385A) 38,220
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 746,373
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,095
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,029,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,029,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -866,284
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 179,875
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,046,159
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,821
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,278
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 687,779
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 231,836
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 231,836
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,333
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 451,610
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,499
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,899
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 137,213
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 131,372
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,841
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,682
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,920
D. Services (účtová group of 51) 25,023
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 840
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,000
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,000
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 78,677
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,222
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,469
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30,943
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,856
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5,856
2. Other interest income (662A) 5,856
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90,230
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 90,000
2. Other expense (562A) 90,000
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 230
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,374
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -99,843
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,978
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,978
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35792795 TIN: 2020279338 VAT number: SK2020279338
 • Registered seat: OK - V Holding, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Date create: 27 July 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Rudolf Vevera predseda Kafendova 24 Bratislava 831 06 14.12.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Vevera - predseda Kafendova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 14.12.2009
   19.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška - člen Kafendova 6 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.2000
   Ing. Kamil Slušňák - člen Hlavná 38 Galanta Vznik funkcie: 11.05.2001
   Rudolf Vevera - predseda Kafendova 24 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.2000
   20.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška - člen Kafendova 6 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.2000
   Ing. Kamil Slušňák - člen Hlavná 38 Galanta Vznik funkcie: 11.05.2001
   Rudolf Vevera - predseda Kafendova 24 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.2000
   19.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška - člen Kafendova 6 Bratislava
   Ing. Kamil Slušňák - člen Hlavná 38 Galanta
   Rudolf Vevera - predseda Kafendova 24 Bratislava
   28.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Slušňák - člen Hlavná 38 Galanta
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ondrej Ďuriač - člen Farská 42 Nitra
   27.07.2000Nové obchodné meno:
   OK - V Holding a.s.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná,inzertná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   leasingova činnost
   prieskum trhu
   organizovanie kurzov, kultúrnych,spoločenských a športových seminárov a podujatí
   marketing
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ondrej Ďuriač - člen Farská 42 Nitra
   Ing. Peter Kýška - člen Kafendova 6 Bratislava
   Rudolf Vevera - predseda Kafendova 24 Bratislava