Create Invoice

A.M. SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A.M. SLOVAKIA
PIN 35794046
TIN 2021495696
Date create 16 August 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A.M. SLOVAKIA
Alstrova 6477/202
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 67 000 €
Profit -173 677 €
Capital 220 663 €
Own capital -136 333 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 39,940
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,940
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 39,940
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 593
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 39,347
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 39,940
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -310,009
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -143,304
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -143,304
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -173,677
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 349,949
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 342,962
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 342,962
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,792
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 360
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,852
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,195
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,195
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 67,000
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 67,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,984
D. Services (účtová group of 51) 19,524
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 491
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 219,969
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -172,984
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,524
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 215
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 215
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -213
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -173,197
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -173,677
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35794046 TIN: 2021495696
 • Registered seat: A.M. SLOVAKIA, Alstrova 6477/202, 83106, Bratislava
 • Date create: 16 August 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06 05.12.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  NORTHSIDE INVEST, S.A. 6 640 € (100%) Luxemburg Luxembursko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C Castelvetro (Modena) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 6477/202 Bratislava / Rača 831 06
   24.11.2003Noví spoločníci:
   NORTHSIDE INVEST, S.A. Luxemburg 26, Boulevard Royal Luxemburg Luxembursko
   23.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Silvia Fodorová 813 Veľká Mača 925 32
   Mirca Monticelli Puianello 10/C Levizzano R. (Modena) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 6477/202 Bratislava / Rača 831 06
   16.08.2000Nové obchodné meno:
   A.M. SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Alstrova 6477/202 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba sedadiel na bicykle, motocykle a do motorových vozidiel
   lisovanie a spracovanie plastických hmôt
   lisovanie plechu
   výroba motocyklistických prilieb alebo ich častí, batožín na motocykle
   výroba motocyklistického oblečenia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   Noví spoločníci:
   Silvia Fodorová 813 Veľká Mača 925 32
   Mirca Monticelli Puianello 10/C Levizzano R. (Modena) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 6477/202 Bratislava / Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C Castelvetro (Modena) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 6477/202 Bratislava / Rača 831 06