Create Invoice

Zain Aviation - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Business name Zain Aviation
PIN 35794071
TIN 2021540268
Date create 15 August 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Zain Aviation
Vajanského 1967/32
92101
Piešťany
Financial information
Sales and income 2 250 €
Profit 1 755 €
Capital 228 €
Own capital -4 018 €
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,428
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,428
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,200
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,200
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,200
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,228
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,228
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,428
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 737
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 3,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -10,989
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 80
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -11,069
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,755
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,691
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 33
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 33
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,658
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 495
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,163
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,250
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,250
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,250
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,250
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,250
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,250
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 495
R.1. Income tax expense current (591, 595) 495
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,755
Date of updating data: 12.01.2017
 • PIN :35794071 TIN: 2021540268
 • Registered seat: Zain Aviation, Vajanského 1967/32, 92101, Piešťany
 • Date create: 15 August 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.2014Nové obchodné meno:
   Zain Aviation s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajanského 1967/32 Piešťany 921 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Walid Mohamed Said Elgammudi Suk El Guma 12118 Tripoli Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija
   Nový štatutárny orgán:
   Mohamed Ahmed Elmezughi Vajanského 1967/32 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.09.2014
   23.10.2002Nové predmety činnosti:
   certifikácia mechanických zábranných systémov
   15.08.2000Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ