Create Invoice

ProRegio - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ProRegio
PIN 35794496
TIN 2020279778
VAT number SK2020279778
Date create 25 August 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ProRegio
Panská 31
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 33 049 €
Profit 15 825 €
Capital 8 348 €
Own capital -11 870 €
Contact Information
Phone(s) 0905543445
Mobile phone(s) 0905543445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 11,197
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,831
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 660
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 660
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,171
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 149
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,022
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,366
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 10
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 106
4. Accrued income short-term (385A) 2,250
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 11,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,955
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 5,462
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -23,971
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -23,971
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,825
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,242
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 58
9. Liabilities from social fund (472) 58
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,742
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 230
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 230
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,137
7. Liabilities from social insurance (336) 305
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,070
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,442
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,442
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 33,049
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 33,049
III. Revenues from sale of services (602, 606) 33,049
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,668
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,830
D. Services (účtová group of 51) 3,010
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 9,814
E.1. Wages and salaries (521, 522) 6,937
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,424
4. Social expenses (527, 528) 453
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 14
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,381
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,209
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 61
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,320
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,495
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,495
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,825
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35794496 TIN: 2020279778 VAT number: SK2020279778
 • Registered seat: ProRegio, Panská 31, 81102, Bratislava
 • Date create: 25 August 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ľuboš Hrivňák Ľ. Fullu 56 Bratislava 841 05 25.08.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ľuboš Hrivňák 6 639 € (100%) Ľ. Fullu 56 Bratislava 841 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Regional Consulting Raumplanung Ges.m.b.H. Schlossgasse 13 Viedeň 1050 Rakúsko
   25.08.2000Nové obchodné meno:
   ProRegio s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 31 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vypracovávanie analýz a rozvojových štúdií v oblasti regionálneho rozvoja
   monitoring a hodnotenie rozvojových programov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Hrivňák Ľ. Fullu 56 Bratislava 841 05
   Regional Consulting Raumplanung Ges.m.b.H. Schlossgasse 13 Viedeň 1050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Hrivňák Ľ. Fullu 56 Bratislava 841 05