Create Invoice

BM Consult - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BM Consult
PIN 35795433
TIN 2020279800
VAT number SK2020279800
Date create 12 September 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BM Consult
Čajkovského 46
91708
Bratislava
Financial information
Sales and income 58 872 €
Profit 1 346 €
Contact Information
Email vyzdoby@vyzdoby.sk
Phone(s) 0905328830
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 59,968
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 21,750
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 21,750
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 21,750
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,035
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 28,982
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 7,682
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,682
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 21,300
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 9,053
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,649
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,404
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 183
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 183
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 59,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,225
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 232,357
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 232,357
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -200,810
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 9,367
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -210,177
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,346
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,743
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 23
9. Liabilities from social fund (472) 23
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 26,720
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 10,171
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,171
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 604
7. Liabilities from social insurance (336) 91
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,985
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,869
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 57,285
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 58,872
III. Revenues from sale of services (602, 606) 57,284
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,859
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,938
D. Services (účtová group of 51) 19,740
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 8,570
E.1. Wages and salaries (521, 522) 7,696
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 862
4. Social expenses (527, 528) 12
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 597
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 9,540
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 9,540
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,825
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,649
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,013
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,606
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 707
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 610
2. Other expense (562A) 610
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 97
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -707
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,306
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,346
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35795433 TIN: 2020279800 VAT number: SK2020279800
 • Registered seat: BM Consult, Čajkovského 46, 91708, Bratislava
 • Date create: 12 September 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.01.2006Nové obchodné meno:
   BM Consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajkovského 46 Trnava 917 08
   Noví spoločníci:
   Branislav Dzíbela Čajkovského 6333/46 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Dzíbela Čajkovského 6333/46 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 09.12.2005
   25.01.2006Zrušené obchodné meno:
   Index Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 80 Bratislava 2 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   občianske združenie Index IČO: 31 801 285 Medená 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Albert Marenčin Fraňa Kráľa 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 06.03.2003
   26.01.2004Nové sidlo:
   Trnavská cesta 80 Bratislava 2 821 02
   Noví spoločníci:
   občianske združenie Index IČO: 31 801 285 Medená 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Albert Marenčin Fraňa Kráľa 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 06.03.2003
   25.01.2004Zrušené sidlo:
   Medená 24 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   občianske združenie Index IČO: 31 801 285 Medená 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Samuel Abrahám Dobrovičova 11 Bratislava 811 01
   12.09.2000Nové obchodné meno:
   Index Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 24 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie a distribúcia kníh, časopisov, tlačív, zvukových, obrazových, multimediálnych a dátových nosičov
   inzertná, reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie reklamy
   zásielkový predaj
   organizovanie osvetových a vzdelávacích aktivít, kultúrnych, hudobných a divadelných podujatí
   informačný servis v oblasti knižnej a časopiseckej kultúry
   prenájom strojov a prístrojov, najmä kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických na spracovanie údajov
   zhotovenie grafických a textových predlôh na počítači
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   občianske združenie Index IČO: 31 801 285 Medená 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Samuel Abrahám Dobrovičova 11 Bratislava 811 01