Create Invoice

GTS Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GTS Slovakia
Status Destroyed
PIN 35795662
TIN 2020280306
Date create 14 September 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GTS Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Contact Information
Email hotline@benestra.sk
Website http://www.benestra.sk
Phone(s) +421232487111, +421232232232
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35795662 TIN: 2020280306
 • Registered seat: GTS Slovakia, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Date create: 14 September 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2013Zrušené obchodné meno:
   GTS Slovakia, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   faktoring a forfaiting
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA / Fixed Wireless, Access /, v stanovenom úseku pásma 26 GHz a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete, podľa licencie č. 5471/2001 vydanej Telekomunikačných úradom Slovenskej republiky dňa 16.7.2001.
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení
   automatizované spracovanie dát
   montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
   prenájom telkomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   marketing
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
   zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   zriaďovať a prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pre širokopásmový prenos dát
   montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej, meracej a kancelárskej techniky a automatizácie technických systémov
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
   predaj software na základe zmluvy s autorom
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   finančný leasing
   poskytovať telekomunikačnú dátovú službu - hlas prostredníctvom siete internet, prenos dát, prenájom telekomunikačných okruhov
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie telekomunikačnej služby - prenájom telekomunikačných okruhov
   sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
   výroba, rozmnožovanie a náhrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   priaskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie telekomunikačnej služby: prenos dát /frame relay/
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA (Fixed Wireless Access), vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz, poskytovanie tejto siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom tejto siete podľa povolenia č. 9510721013 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 03.08.2005
   poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby AUDIOTEX
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   Zrušeny spoločníci:
   GTS Central European Holding B.V. Luna ArenA, Herikerbergweg 238 Amsterdam Zuidoost 1101 CM Holandské kráľovstvo
   Carduelis Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Kottman Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Ing. Stanislav Molčan Na Pasienku 1662/122 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Mgr. Juraj Ďurov Ovocinárska 115 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 25.05.2012
   04.01.2013Noví spoločníci:
   Carduelis Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   06.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Carduelis Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Carduelis Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   07.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Kottman Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Ing. Stanislav Molčan Na Pasienku 1662/122 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Mgr. Juraj Ďurov Ovocinárska 115 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 25.05.2012
   06.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Ďurov - člen Ovocinárska 115 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Ing. Marek Kottman - člen Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Ing. Stanislav Molčan - predseda Na Pasienku 1662/122 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 25.05.2012
   25.05.2012Nové obchodné meno:
   GTS Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   faktoring a forfaiting
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA / Fixed Wireless, Access /, v stanovenom úseku pásma 26 GHz a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete, podľa licencie č. 5471/2001 vydanej Telekomunikačných úradom Slovenskej republiky dňa 16.7.2001.
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení
   automatizované spracovanie dát
   montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
   prenájom telkomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   marketing
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
   zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   zriaďovať a prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pre širokopásmový prenos dát
   montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej, meracej a kancelárskej techniky a automatizácie technických systémov
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
   predaj software na základe zmluvy s autorom
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   finančný leasing
   poskytovať telekomunikačnú dátovú službu - hlas prostredníctvom siete internet, prenos dát, prenájom telekomunikačných okruhov
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie telekomunikačnej služby - prenájom telekomunikačných okruhov
   sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
   výroba, rozmnožovanie a náhrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   priaskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie telekomunikačnej služby: prenos dát /frame relay/
   zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA (Fixed Wireless Access), vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz, poskytovanie tejto siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom tejto siete podľa povolenia č. 9510721013 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 03.08.2005
   poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby AUDIOTEX
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   Noví spoločníci:
   GTS Central European Holding B.V. Luna ArenA, Herikerbergweg 238 Amsterdam Zuidoost 1101 CM Holandské kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Juraj Ďurov - člen Ovocinárska 115 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Ing. Marek Kottman - člen Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.05.2012
   Ing. Stanislav Molčan - predseda Na Pasienku 1662/122 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 25.05.2012