Create Invoice

Slovzdroj plus - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovzdroj plus
PIN 35796324
TIN 2020279855
VAT number SK2020279855
Date create 26 September 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovzdroj plus
Moskovská 13
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 511 173 €
Profit -10 055 €
Capital 1 997 643 €
Own capital 1 642 808 €
Contact Information
Phone(s) 0262314886, 0262412556, 0905643441
Mobile phone(s) 0905643441
Fax(es) 0262314886
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,911,276
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,596,142
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,660
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 1,660
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,029,869
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 965,124
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 22,252
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,299
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 34,194
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 564,613
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 564,613
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 313,740
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 253,014
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 253,014
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 45,658
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 45,658
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,658
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,068
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,403
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,665
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,394
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,394
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,911,276
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,632,753
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,034,023
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 3,034,023
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,391,215
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,391,215
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,055
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,344
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 8,385
9. Liabilities from social fund (472) 4,016
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 4,369
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 82,494
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 82,687
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 68,214
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,214
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,245
7. Liabilities from social insurance (336) 1,598
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,630
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,908
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,908
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,870
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 41,179
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 10
4. Deferred income short-term (384A) 41,169
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 510,226
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 511,173
III. Revenues from sale of services (602, 606) 500,715
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,458
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 508,015
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 86,877
D. Services (účtová group of 51) 191,721
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 60,097
E.1. Wages and salaries (521, 522) 41,576
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 14,429
4. Social expenses (527, 528) 4,092
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 25,486
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 115,416
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 115,416
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -14,835
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,253
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,158
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,117
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,334
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,420
2. Other expense (562A) 9,420
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 914
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,333
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,175
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,055
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35796324 TIN: 2020279855 VAT number: SK2020279855
 • Registered seat: Slovzdroj plus, Moskovská 13, 81108, Bratislava
 • Date create: 26 September 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Juraj Bratislavský predseda Lenardova 2 Bratislava 851 01 21.05.2002
  Lucia Kožányiová podpredseda Homolová 15 Bratislava 841 02 17.12.2009
  Jarmila Pipová člen Mesačná 7 Bratislava 821 02 17.12.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Lucia Kožányiová - podpredseda predstavenstva Homolová 15 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2009
   Jarmila Pipová - člen predstavenstva Mesačná 7 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.12.2009
   25.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Margaréta Horáková - podpredseda Komárnická 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Silvia Horváthová Rőntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   21.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Silvia Horváthová Rőntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   20.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Podplešský Dulovo nám. 893/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.08.2004
   13.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Horáková - podpredseda Komárnická 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.07.2005
   12.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Buchholcerová - podpredseda Sládkovičova 7 Sabinov 083 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   23.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Podplešský Dulovo nám. 893/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.08.2004
   22.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Beer - člen Černyševského 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.05.2002
   02.12.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Bratislavský - predseda Lenardova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.05.2002
   Peter Beer - člen Černyševského 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.05.2002
   Ivana Buchholcerová - podpredseda Sládkovičova 7 Sabinov 083 01 Vznik funkcie: 26.09.2000
   01.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivana Buchholcerová - člen Sládkovičova 7 Sabinov
   Peter Vavrík - predseda Lenardova 4 Bratislava
   Ing. Lýdia Vrbová Korabinského 46 Bratislava 811 02
   04.09.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Vavrík - predseda Lenardova 4 Bratislava
   Ing. Lýdia Vrbová Korabinského 46 Bratislava 811 02
   03.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Bratislavský - predseda Lenardova 2 Bratislava
   Peter Vavrík - člen Lenardova 4 Bratislava
   26.09.2000Nové obchodné meno:
   Slovzdroj plus, a.s.
   Nové sidlo:
   Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky a technológií
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie výstav
   prieskum trhu
   poradenstvo v oblasti obchodu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   prevádzkovanie kina
   výroba videozáznamov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Bratislavský - predseda Lenardova 2 Bratislava
   Ivana Buchholcerová - člen Sládkovičova 7 Sabinov
   Peter Vavrík - člen Lenardova 4 Bratislava