Create Invoice

Slovenské lodenice Komárno - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenské lodenice Komárno
Status Destroyed
PIN 35796812
TIN 2020257965
Date create 04 October 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovenské lodenice Komárno
Vlčie hrdlo 5985
82003
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35796812 TIN: 2020257965
 • Registered seat: Slovenské lodenice Komárno, Vlčie hrdlo 5985, 82003, Bratislava
 • Date create: 04 October 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.01.2013Zrušené obchodné meno:
   Slovenské lodenice Komárno, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 5985 Bratislava 820 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   oprava a údržba počítačov a zariadení na spracovanie dát
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   mechanické zušľachťovanie kovov
   projekcia, konštrukcia a výroba strojárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Papp - predseda Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 02.08.2012
   Ing. Ingrid Szabóová - podpredseda Lesná ul. 4631/58 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2012
   Ing. Jozef Magyarics - člen Obchodná ul. 599/50 Komárno - Nová Stráž 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2012
   25.08.2012Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 5985 Bratislava 820 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Papp - predseda Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 02.08.2012
   Ing. Ingrid Szabóová - podpredseda Lesná ul. 4631/58 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2012
   Ing. Jozef Magyarics - člen Obchodná ul. 599/50 Komárno - Nová Stráž 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2012
   24.08.2012Zrušené sidlo:
   Dunajská 31 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavba, oprava a servis lodí
   prenájom lodí, lodných zariadení, strojov, prístrojov a motorových vozidiel (okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení - vodné bicykle a skútre)
   obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi zariadeniami a zariadeniami pre lodnú plavbu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riešenia a zavádzania informačných systémov
   výskum , vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výroba kovového tovaru
   projektovanie elektrických zariadení
   defektoskopické kontroly kovov
   výroba tepla a rozvod tepla
   administratívne, kancelárske služby vrátane kopírovacích s rozmnožovacích služieb
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bulla - predseda 201 Hrubá Borša 925 23 Vznik funkcie: 01.10.2011
   Ing. Ján Labancz - člen Eötvösa 43/19 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.10.2011
   Ing. Roman Skala - podpredseda Trstinová ulica 4685/17 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.10.2011
   21.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bulla - predseda 201 Hrubá Borša 925 23 Vznik funkcie: 01.10.2011
   Ing. Ján Labancz - člen Eötvösa 43/19 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.10.2011
   Ing. Roman Skala - podpredseda Trstinová ulica 4685/17 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.10.2011
   20.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bulla - podpredseda 201 Hrubá Borša 925 23 Vznik funkcie: 23.02.2011
   Ing. Roman Skala - člen Trstinová ulica 4685/17 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.08.2009
   Christopher E. van der Stelt - predseda Včelárska 716/6 Komárno - Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   26.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Nagy - člen S.Takátsa 29 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.08.2009
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bulla - podpredseda 201 Hrubá Borša 925 23 Vznik funkcie: 23.02.2011
   10.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domonkos - podpredseda Móra Krausza 14 Komárno - Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   09.02.2011Nové sidlo:
   Dunajská 31 Bratislava 811 08
   08.02.2011Zrušené sidlo:
   Sasinkova 12 Bratislava 811 08
   14.07.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   výroba účelových strojov a zariadení / s výnimkou vyhradených technických zariadení /
   11.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domonkos - podpredseda Móra Krausza 14 Komárno - Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   Christopher E. van der Stelt - predseda Včelárska 716/6 Komárno - Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   10.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domonkos - podpredseda Móra Krausza 14 Komárno-Nová Sráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   Christopher E van der Stelt - predseda Včelárska 716/6 Komárno-Nová Sráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   17.10.2009Nové sidlo:
   Sasinkova 12 Bratislava 811 08
   16.10.2009Zrušené sidlo:
   Poľná 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   29.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domonkos - podpredseda Móra Krausza 14 Komárno-Nová Sráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   Tibor Nagy - člen S.Takátsa 29 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.08.2009
   Ing. Roman Skala - člen Trstinová ulica 4685/17 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.08.2009
   Christopher E van der Stelt - predseda Včelárska 716/6 Komárno-Nová Sráž 945 04 Vznik funkcie: 06.08.2009
   28.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Fignárová - člen Gen. Klapku 66/21 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   Ing. Jaroslav Papp - predseda Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda Vznik funkcie: 04.07.2003
   Ing. Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   Ing. Ingrid Szabóová - člen Vnútorná okružná 176/15 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   Christopher E. van der Stelt - podpredseda 9360 W Flamingo RD # 110-185 Las Vegas, NV 89147 USA trvalý pobyt na území SR : Včelárska 716/6 Komárno - Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.07.2003
   25.07.2007Nové predmety činnosti:
   výroba tepla a rozvod tepla
   administratívne, kancelárske služby vrátane kopírovacích s rozmnožovacích služieb
   12.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Christopher E. van der Stelt - podpredseda 9360 W Flamingo RD # 110-185 Las Vegas, NV 89147 USA trvalý pobyt na území SR : Včelárska 716/6 Komárno - Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.07.2003
   11.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Christopher E. van der Stelt - podpredseda 9360 W Flamingo RD # 110-185 Las Vegas, NV 89147 USA prechodný pobyt na území SR : ul. Móra Krausza 482/4 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   05.07.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   07.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Fignárová - člen Gen. Klapku 66/21 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   Ing. Jaroslav Papp - predseda Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda Vznik funkcie: 04.07.2003
   Ing. Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   Ing. Ingrid Szabóová - člen Vnútorná okružná 176/15 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   Christopher E. van der Stelt - podpredseda 9360 W Flamingo RD # 110-185 Las Vegas, NV 89147 USA prechodný pobyt na území SR : ul. Móra Krausza 482/4 Komárno Vznik funkcie: 04.07.2003
   06.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Fignárová - člen Gen.Klapku 66/21 Komárno Vznik funkcie: 28.03.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Ľudovít Konczer - podpredseda Gen. Klapku 60/22 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Jaroslav Papp - predseda predstavenstva Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda Vznik funkcie: 27.10.2000 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno Vznik funkcie: 28.03.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Ingrid Szabóová - člen Vnútorná okružná 176/15 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   25.06.2003Nové sidlo:
   Poľná 3 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.06.2003Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Fignárová - člen Gen.Klapku 66/21 Komárno Vznik funkcie: 28.03.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Ľudovít Konczer - podpredseda Gen. Klapku 60/22 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Jaroslav Papp - predseda predstavenstva Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda Vznik funkcie: 27.10.2000 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno Vznik funkcie: 28.03.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   Ing. Ingrid Szabóová - člen Vnútorná okružná 176/15 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 02.08.2001 Skončenie funkcie: 04.07.2003
   13.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Fignárová - člen Gen.Klapku 66/21 Komárno
   Ing. Ľudovít Konczer - podpredseda Gen. Klapku 60/22 Komárno 945 01
   Ing. Jaroslav Papp - predseda predstavenstva Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda
   Ing. Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno
   Ing. Ingrid Szabóová - člen Vnútorná okružná 176/15 Komárno 945 01
   03.10.2001Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi zariadeniami a zariadeniami pre lodnú plavbu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riešenia a zavádzania informačných systémov
   výskum , vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení
   výroba účelových strojov a zariadení / s výnimkou vyhradených technických zariadení /
   výroba kovového tovaru
   projektovanie elektrických zariadení
   defektoskopické kontroly kovov
   mechanické zušľachťovanie kovov
   projekcia, konštrukcia a výroba strojárskych výrobkov
   07.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - podpredseda Gen. Klapku 60/22 Komárno 945 01
   Ing. Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno
   Ing. Ingrid Szabóová - člen Vnútorná okružná 176/15 Komárno 945 01
   06.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Fignárová - člen Gen.Klapku 66/21 Komárno
   Ing. Jaroslav Papp - predseda predstavenstva Csermelyova 4590/10 Dunajská Streda
   Bartolomej Radi - člen Platanova 21 Komárno
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kopčok - člen Zámočnícka 613/4 Komárno - Nová Stráž
   Ing. Jaroslav Papp - podpredseda Námestie priateľstva 2164/5 Dunajská Lužná
   Ing. Jozef Žucha - predseda Devínska 11 Martin - Priekopa
   04.12.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kopčok - člen Zámočnícka 613/4 Komárno - Nová Stráž
   Ing. Jaroslav Papp - podpredseda Námestie priateľstva 2164/5 Dunajská Lužná
   Ing. Jozef Žucha - predseda Devínska 11 Martin - Priekopa
   03.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roland Kovács - predseda 9 Hviezdoslavov 930 41
   Ing. Ladislav Pintér - člen Vodná 2936/1 Komárno 945 01
   Ing. Ingrid Szabóová - predsedníčka Vnútorná okružná 176/15 Komárno 945 01
   04.10.2000Nové obchodné meno:
   Slovenské lodenice Komárno, a.s.
   Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavba, oprava a servis lodí
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   prenájom lodí, lodných zariadení, strojov, prístrojov a motorových vozidiel (okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení - vodné bicykle a skútre)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   automatizované spracovanie dát
   oprava a údržba počítačov a zariadení na spracovanie dát
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roland Kovács - predseda 9 Hviezdoslavov 930 41
   Ing. Ladislav Pintér - člen Vodná 2936/1 Komárno 945 01
   Ing. Ingrid Szabóová - predsedníčka Vnútorná okružná 176/15 Komárno 945 01