Create Invoice

AZ KLIMA SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AZ KLIMA SK
PIN 35796944
TIN 2020234909
VAT number SK2020234909
Date create 03 October 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AZ KLIMA SK
Príjazdná 7/A
83107
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 960 925 €
Profit 170 879 €
Capital 907 522 €
Own capital 187 908 €
Contact Information
Phone(s) 0244880574
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,222,810
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 61,416
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 11,785
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 11,785
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 49,631
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 46,881
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 2,750
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,157,862
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 11,208
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,208
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 169,770
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 156,402
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 156,402
8. Deferred tax asset (481A) 13,368
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 798,123
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 769,467
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,467
2. Net value of contract (316A) 18,270
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,386
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 178,761
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,494
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 173,267
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,532
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,532
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,222,810
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,787
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 151,388
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 265,569
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -114,181
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 170,879
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 864,023
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 167,078
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 148,171
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 148,171
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 18,558
9. Liabilities from social fund (472) 349
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 676,594
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 395,642
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,642
2. Net value of contract (316A) 24,052
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 169,583
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15,620
7. Liabilities from social insurance (336) 9,162
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,170
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,365
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 20,351
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 7,799
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,552
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,943,678
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,960,925
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 9,178
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,934,500
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,200
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,047
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,736,374
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 8,451
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,475,904
D. Services (účtová group of 51) 971,581
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 275,847
E.1. Wages and salaries (521, 522) 198,679
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 69,734
4. Social expenses (527, 528) 7,434
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,554
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 12,880
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 12,880
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -17,700
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,857
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 224,551
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,742
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 22
2. Other interest income (662A) 22
XII. Foreign exchange gains (663) 161
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,816
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,732
2. Other expense (562A) 9,732
O. Exchange rate losses (563) 2,663
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,421
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,633
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 209,918
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 39,039
R.1. Income tax expense current (591, 595) 38,334
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 705
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 170,879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35796944 TIN: 2020234909 VAT number: SK2020234909
 • Registered seat: AZ KLIMA SK, Príjazdná 7/A, 83107, Bratislava
 • Date create: 03 October 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Karel Břenek Vodárenská 712 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika 31.03.2014
  Ing. Zbyněk Žáček Vodárenská 713 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika 31.03.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  AZ KLIMA, a. s. 33 200 € (100%) Brno 627 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.04.2014Nové sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karel Břenek Vodárenská 712 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2014
   Ing. Zbyněk Žáček Vodárenská 713 Bílovice nad Svitavou 664 01 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2014
   22.04.2014Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černiansky 72 Doľany 900 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Černiansky 72 Doľany 900 88
   Ing. Miroslav Čížek , MBA Pod Remízkem 680/10 Moravany 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   18.07.2012Noví spoločníci:
   AZ KLIMA, a. s. IČO: 24 772 631 Tilhonova 59 Brno 627 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čížek , MBA Pod Remízkem 680/10 Moravany 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   17.07.2012Zrušeny spoločníci:
   AZ KLIMA s.r.o. IČO: 46 976 515 Tilhonova 59 Brno 627 00 Česká republika
   25.10.2008Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   12.03.2005Nové predmety činnosti:
   odborné činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu vykurovacie a klimatizačné zariadenia
   12.01.2005Nové predmety činnosti:
   montáž vzduchotechniky
   19.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černiansky 72 Doľany 900 88
   18.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černiansky 72 Doľany 900 88
   03.10.2000Nové obchodné meno:
   AZ KLIMA SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v strojárenstve a v stavebníctve (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   veľkoobchod a maloobchod so vzduchotechnickými zariadeniami, príslušenstvom a ich komponentami
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   AZ KLIMA s.r.o. IČO: 46 976 515 Tilhonova 59 Brno 627 00 Česká republika
   Ing. Peter Černiansky 72 Doľany 900 88
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Černiansky 72 Doľany 900 88