Create Invoice

UTILUX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UTILUX
PIN 35798076
TIN 2020280416
VAT number SK2020280416
Date create 24 October 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UTILUX
M.R. Štefánika 1831/45
02601
Bratislava
Financial information
Sales and income 22 688 972 €
Profit 1 192 088 €
Capital 14 160 300 €
Own capital 7 580 739 €
Contact Information
Phone(s) 0435832311, 0435832318, 0435832324, 0435832326, 0435832315
Fax(es) 0435832319
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,081,678
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,690,061
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 82,379
2. Software (013) - /073, 091A/ 79,779
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 2,600
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 6,607,682
A.II.1. Land (031) - /092A/ 396,448
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,936,841
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,027,875
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 246,518
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,391,617
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,608,433
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,180,148
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 705,966
3. Products (123) - /194/ 722,319
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 255
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 255
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,431,595
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,207,570
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 695,872
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,511,698
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 224,025
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 351,334
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,046
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 348,288
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,081,678
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,772,827
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 4,661,091
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 4,661,091
A.III. Other capital funds (413) 452,986
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 163,878
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 163,878
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,302,784
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,302,784
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,192,088
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,308,851
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,053,588
9. Liabilities from social fund (472) 237
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 674,709
12. Deferred tax liability (481A) 378,642
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,892,258
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,232,032
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,299
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,101,733
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 154,678
7. Liabilities from social insurance (336) 94,726
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 93,662
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317,160
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 363,005
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 313,873
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 49,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 20,158,052
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 22,688,972
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 715
II. Revenues from sales of own products (601) 19,631,569
III. Revenues from sale of services (602, 606) 525,768
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 211,307
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,218,869
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,744
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,012,154
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 4,948
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,677,070
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 28,733
D. Services (účtová group of 51) 2,811,522
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,492,482
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,489,784
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 880,268
4. Social expenses (527, 528) 122,430
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 25,868
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 678,754
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 678,754
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,149,835
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 21,236
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121,706
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,676,818
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,847,086
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,386
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 19
2. Other interest income (662A) 19
XII. Foreign exchange gains (663) 3,599
XIV. Other income from financial activities (668) 4,768
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,561
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 36,407
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 18,337
2. Other expense (562A) 18,070
O. Exchange rate losses (563) 12,210
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 39,944
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -80,175
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,596,643
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 404,555
R.1. Income tax expense current (591, 595) 373,636
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 30,919
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,192,088
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35798076 TIN: 2020280416 VAT number: SK2020280416
 • Registered seat: UTILUX, M.R. Štefánika 1831/45, 02601, Bratislava
 • Date create: 24 October 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.10.2001Nové sidlo:
   M.R. Štefánika 1831/45 Dolný Kubín 026 01
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi
   28.10.2001Zrušené sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   14.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Angela Malinčíková Lesnícka 41 Oravský Podzámok 027 41
   13.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Olexak Krosnianska 7 Košice 040 22
   24.10.2000Nové obchodné meno:
   UTILUX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba kovov a kovových výrobkov
   Noví spoločníci:
   UTILUX Pty, Limited 14 Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 Austrália
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Olexak Krosnianska 7 Košice 040 22