Create Invoice

PROGRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROGRO
PIN 35798441
TIN 2021546252
Date create 27 October 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PROGRO
Mokrý Háj 102
90865
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35798441 TIN: 2021546252
 • Registered seat: PROGRO, Mokrý Háj 102, 90865, Bratislava
 • Date create: 27 October 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.04.2006Nové obchodné meno:
   PROGRO, a.s.
   Nové sidlo:
   102 Mokrý Háj 908 65
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jankovič - predseda predstavenstva 102 Mokrý Háj 908 65 Vznik funkcie: 05.04.2006
   Miroslav Sarkőzy - člen predstavenstva Fedinova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.04.2006
   Elemír Bartoš - člen predstavenstva 502 Gajary 900 61 Vznik funkcie: 05.04.2006
   12.04.2006Zrušené obchodné meno:
   PROFIN GROUP, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Čapek - predseda Za zelenou liškou 5/541 Praha 4 Česká republika Vznik funkcie: 12.06.2001
   19.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Čapek - predseda Za zelenou liškou 5/541 Praha 4 Česká republika Vznik funkcie: 12.06.2001
   18.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bertovič - člen Gwerkovej 23 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2003
   Ing. Miroslav Kubečka - člen Suchá 7 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 22.05.2003
   Tomáš Čapek - predseda Za zelenou liškou 5/54 Praha Česká republika trvalý pobyt na území SR : Heydukova 15 Bratislava
   24.10.2002Nové obchodné meno:
   PROFIN GROUP, a.s.
   23.10.2002Zrušené obchodné meno:
   PROFIN GROUP o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 Zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Čapek - predseda Za zelenou liškou 5/54 Praha Česká republika trvalý pobyt na území SR : Heydukova 15 Bratislava
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Čapek - predseda Za zelenou liškou 5/54 Praha Česká republika trvalý pobyt na území SR : Heydukova 15 Bratislava
   08.11.2001Nové obchodné meno:
   PROFIN GROUP o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 Zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Bertovič - člen Gwerkovej 23 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2003
   Tomáš Čapek - predseda Za zelenou liškou 5/54 Praha Česká republika trvalý pobyt na území SR : Heydukova 15 Bratislava
   07.11.2001Zrušené obchodné meno:
   PROFIN GROUP a.s.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Čermák - predseda Rýmařovská 433 Praha 9 199 00 Česká republika trvalý pobyt na území SR : Tolstého 3 Bratislava
   Martin Čermák - člen Rýmařovská 433 Praha 9 199 00 Česká republika trvalý pobyt na území SR : Tolstého 3 Bratislava
   27.10.2000Nové obchodné meno:
   PROFIN GROUP a.s.
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácii v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prevádzkovanie colného skladu a poskytovanie služieb s tým súvisiacich v rozsahu voľnej živnosti /okrem zákona č. 144/98 Z.z./
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Kubečka - člen Suchá 7 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 22.05.2003
   Jaroslav Čermák - predseda Rýmařovská 433 Praha 9 199 00 Česká republika trvalý pobyt na území SR : Tolstého 3 Bratislava
   Martin Čermák - člen Rýmařovská 433 Praha 9 199 00 Česká republika trvalý pobyt na území SR : Tolstého 3 Bratislava