Create Invoice

GENEA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GENEA
Status Destroyed
PIN 35798599
TIN 2021545724
Date create 27 October 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GENEA
J. Fándlyho 32
91701
Bratislava
Financial information
Sales and income 254 886 €
Profit 25 847 €
Capital 2 016 158 €
Own capital 349 772 €
Contact Information
Phone(s) 0346216099, 0566281670
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,765,285
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 438,706
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 14,373
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,373
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 424,333
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 262,106
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 161,627
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 600
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,326,579
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 72,722
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72,722
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 32,338
8. Deferred tax asset (481A) 32,338
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 821,753
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 805,610
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,610
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,143
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 399,766
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,312
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 396,454
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,765,285
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,097
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 125,042
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -34,096
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) -34,096
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,847
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,629,264
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,441,577
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 104,532
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,532
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,305,986
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 31,059
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 187,687
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 187,687
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 11,924
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 8,304
4. Deferred income short-term (384A) 3,620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 254,886
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 254,886
III. Revenues from sale of services (602, 606) 254,886
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 228,714
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 121,394
D. Services (účtová group of 51) 16,594
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 84,344
E.1. Wages and salaries (521, 522) 62,264
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 21,825
4. Social expenses (527, 528) 255
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,382
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,382
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,172
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 116,898
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 325
2. Other expense (562A) 325
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,847
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,847
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266737.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35798599 TIN: 2021545724
 • Registered seat: GENEA, J. Fándlyho 32, 91701, Bratislava
 • Date create: 27 October 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.10.2008Nové sidlo:
   J. Fándlyho 32 Trnava 917 01
   30.09.2008Zrušené sidlo:
   Karpatská 20 Bratislava 811 05
   08.02.2007Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Stanislav Gerbel Tomášikova 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.08.2006
   07.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Stanislav Gerbel Tomášikova 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.08.2006
   15.08.2006Noví spoločníci:
   MUDr. Stanislav Gerbel Tomášikova 11 Bratislava 821 01
   Pavol Bruder Hlavná 37 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Stanislav Gerbel Tomášikova 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.08.2006
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Stanislav Gerbel Tomášikova 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Lužák Vajanského 31 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 27.01.2003
   03.08.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu
   usporadúvanie a technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie športových zariadení
   09.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Alica Jašková Ibrányiho 1239/5 Kráľovský Chlmec
   02.12.2004Nové sidlo:
   Karpatská 20 Bratislava 811 05
   01.12.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzová 8 Bratislava 821 01
   09.07.2003Nové sidlo:
   Nevädzová 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Lužák Vajanského 31 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 27.01.2003
   08.07.2003Zrušené sidlo:
   Starhradská 14 Bratislava 850 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Švecová Starhradská 14 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   23.11.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore nefrológia
   30.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba technickej vody
   06.03.2001Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce s výnimkou deratizácie a dezinfekcie
   čistenie budov
   žehlenie a úprava odevov
   27.10.2000Nové obchodné meno:
   GENEA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Starhradská 14 Bratislava 850 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   MUDr. Stanislav Gerbel Tomášikova 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alica Jašková Ibrányiho 1239/5 Kráľovský Chlmec
   Ingrid Švecová Starhradská 14 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003