Create Invoice

D.I.SEVEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name D.I.SEVEN
PIN 35799161
TIN 2020257954
VAT number SK2020257954
Date create 08 November 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat D.I.SEVEN
Miletičova 14
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 6 235 411 €
Profit 153 061 €
Capital 1 741 797 €
Own capital 889 620 €
Contact Information
Email DISEVEN@DISEVEN.SK
Website http://www.diseven.sk;http://diseven.sk
Phone(s) +421255574260, +421255643817, +421243413992
Fax(es) 0255574260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,810,671
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 7,079
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 5,599
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,599
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,480
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 469
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,011
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,797,215
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 51,806
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,806
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 49,164
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,164
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,333,273
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,137,310
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,137,310
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,180
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191,783
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 362,972
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 242
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 362,730
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,377
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,770
4. Accrued income short-term (385A) 2,607
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,810,671
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,042,681
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 249,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 249,000
A.II. Share premium (412) 24,895
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 8,828
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 8,828
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 606,897
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 606,897
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,061
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,990
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,228
9. Liabilities from social fund (472) 1,125
12. Deferred tax liability (481A) 103
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 736,783
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 485,798
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 485,798
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 122,334
7. Liabilities from social insurance (336) 62,860
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,717
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 774
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 29,979
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 27,979
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 6,236,409
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 6,235,411
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5,964
III. Revenues from sale of services (602, 606) 6,199,785
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,662
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,027,255
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 4,719
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 120,974
D. Services (účtová group of 51) 3,459,740
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,388,766
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,739,217
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 543,186
4. Social expenses (527, 528) 106,363
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,118
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,512
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,512
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,426
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,156
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,620,316
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 998
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 982
2. Other interest income (662A) 982
XIV. Other income from financial activities (668) 16
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,475
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 624
2. Other expense (562A) 624
O. Exchange rate losses (563) 3
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 9,848
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,477
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 198,679
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 45,618
R.1. Income tax expense current (591, 595) 45,619
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 153,061
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35799161 TIN: 2020257954 VAT number: SK2020257954
 • Registered seat: D.I.SEVEN, Miletičova 14, 82108, Bratislava
 • Date create: 08 November 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Róbert Hrotkó predseda 308 Kajal 925 92 20.05.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.06.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa § 5 písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
   28.05.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Hrotkó - predseda predstavenstva 308 Kajal 925 92 Vznik funkcie: 20.05.2011
   27.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Hrotkó - predseda predstavenstva 308 Kajal 925 92 Vznik funkcie: 07.06.2006
   06.10.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   05.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a., body 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení Zákona č. 225/2000 Z.z.
   12.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Hrotkó - predseda predstavenstva 308 Kajal 925 92 Vznik funkcie: 07.06.2006
   11.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Hrotkó - predseda predstavenstva Mierová 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 07.06.2006
   25.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej prípravy v zmysle ustanovenia § 3 písm. a) bod 11. zákona č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
   25.04.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   24.04.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezčovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   07.06.2006Nové obchodné meno:
   D.I.SEVEN, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a., body 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení Zákona č. 225/2000 Z.z.
   poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezčovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   vykonávanie odbornej prípravy v zmysle ustanovenia § 3 písm. a) bod 11. zákona č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Róbert Hrotkó - predseda predstavenstva Mierová 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 07.06.2006