Create Invoice

MAZAK SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MAZAK SLOVAKIA
PIN 35800011
TIN 2020281263
VAT number SK2020281263
Date create 13 November 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MAZAK SLOVAKIA
Moldavská 8/A
04001
Bratislava
Financial information
Sales and income 33 515 963 €
Profit 664 185 €
Capital 1 571 995 €
Own capital -1 167 175 €
Contact Information
Phone(s) 0556735757, 0556735778, 0556736629
Fax(es) 0556735794
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,377,530
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 205,818
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 205,818
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 198,059
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,659
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 5,100
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,168,475
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,044,019
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 547,224
3. Products (123) - /194/ 496,795
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,112,172
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 19,421
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,421
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 464,629
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 517,267
8. Receivables from derivative operations (373A, 376A) 110,855
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,284
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,141
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,143
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,237
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,237
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,377,530
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -451,523
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 593,391
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 89,958
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 89,958
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,806,028
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,059,587
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,865,615
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 664,185
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,822,213
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 9,373
9. Liabilities from social fund (472) 449
12. Deferred tax liability (481A) 8,924
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,775,225
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 160,955
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,955
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,500,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 21,357
7. Liabilities from social insurance (336) 13,866
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 78,947
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 36,043
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 35,908
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 135
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,572
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,840
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 97
4. Deferred income short-term (384A) 6,743
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 33,169,903
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 33,515,963
II. Revenues from sales of own products (601) 32,849,549
III. Revenues from sale of services (602, 606) 138,626
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 203,046
V. Activation (účtová a group of 62) 142,993
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 181,728
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,772,781
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 31,323,075
D. Services (účtová group of 51) 757,444
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 452,516
E.1. Wages and salaries (521, 522) 330,115
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 111,232
4. Social expenses (527, 528) 11,169
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 67
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 70,400
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 70,400
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 156,388
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,891
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 743,182
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,253,695
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,230,083
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 65,914
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 2,164,166
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,230,108
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 56,689
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 56,293
2. Other expense (562A) 396
O. Exchange rate losses (563) 35,296
P. The cost of revaluation of securities and the cost of derivative operations (564, 567) 2,123,682
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 14,441
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -25
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 743,157
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 78,972
R.1. Income tax expense current (591, 595) 75,538
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 3,434
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 664,185
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35800011 TIN: 2020281263 VAT number: SK2020281263
 • Registered seat: MAZAK SLOVAKIA, Moldavská 8/A, 04001, Bratislava
 • Date create: 13 November 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.10.2003Nové sidlo:
   Moldavská 8/A Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   Alson Enterprises Corp. 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickham´s Cay, Road Town Tortola Britské Panenské ostrovy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dany R.E. Rottiers Banícka 2246/10 Košice 040 01 Vznik funkcie: 26.05.2003
   Jonathan Hill 4 Fosseway Lichfield WS14 OAD Anglicko Vznik funkcie: 26.05.2003
   Keith Sargeant 87A St. Annes Road, Willenhall, Walsall Westmids WV13 IDT Anglicko Vznik funkcie: 26.05.2003
   07.10.2003Zrušené sidlo:
   Lešková 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   TRIDENT ALLOYS LIMITED Alloys House, Willenhall Lane Bloxwich, Walsall WS3 2XN Veľká Británia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Jankura Idanská 6 Košice 040 11 Vznik funkcie: 27.08.2002
   28.04.2003Nové obchodné meno:
   MAZAK SLOVAKIA, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   zlievanie kovov (zlievárenstvo)
   výroba a predaj zliatín na báze zinku a hliníka
   výroba a predaj zlievárenského náradia
   výroba a predaj odliatkov
   výroba hliníka a zinku vrátane ich hutníckych výrobkov
   výroba iných neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov
   povrchová úprava kovov
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   TRIDENT ALLOYS LIMITED Alloys House, Willenhall Lane Bloxwich, Walsall WS3 2XN Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankura Idanská 6 Košice 040 11 Vznik funkcie: 27.08.2002
   27.04.2003Zrušené obchodné meno:
   FOUT SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   FMTA s.r.o. IČO: 35 771 313 Lešková 16 Bratislava 811 04
   Ing. Ján Šeliga Čs. tankistov 131 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šeliga Čs. tankistov 131 Bratislava 841 06 Skončenie funkcie: 27.08.2002
   13.11.2000Nové obchodné meno:
   FOUT SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lešková 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   FMTA s.r.o. IČO: 35 771 313 Lešková 16 Bratislava 811 04
   Ing. Ján Šeliga Čs. tankistov 131 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Šeliga Čs. tankistov 131 Bratislava 841 06 Skončenie funkcie: 27.08.2002