Create Invoice

KRISTALL GROUP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Business name KRISTALL GROUP
Status Destroyed
PIN 35800704
TIN 2021549200
Date create 27 November 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KRISTALL GROUP
Ivánska cesta 4
82104
Bratislava
Date of updating data: 12.08.2015
 • PIN :35800704 TIN: 2021549200
 • Registered seat: KRISTALL GROUP, Ivánska cesta 4, 82104, Bratislava
 • Date create: 27 November 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Miroslav Ondrej - člen Krížna 20 Bratislava
   06.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Szendrey - člen Ladislava Dérera 8 Bratislava
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   KRISTALL GROUP, a. s.
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   KRISTALL GROUP, o.c.p. a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   obstaranie kúpy a predaja cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy a uloženia cenných papierov podľa zmlúv uvedených v § 34 až 37 zák.č. 600/1992 Zb.
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   27.11.2000Nové obchodné meno:
   KRISTALL GROUP, o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 4 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   obstaranie kúpy a predaja cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy a uloženia cenných papierov podľa zmlúv uvedených v § 34 až 37 zák.č. 600/1992 Zb.
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Kňazovický - predseda Bernolákova 84 Vranov nad Topľou
   Ing. Peter Szendrey - člen Ladislava Dérera 8 Bratislava
   Mgr. Ing. Miroslav Ondrej - člen Krížna 20 Bratislava